Současná germanistika rozlišuje několik vývojových stádií němčiny. Pro horní němčinu jsou to tyto:

  • indogermánština (Indogermanisch) .............. 5000 - 1500 p.n.l.
  • obecná germánština (Gemeingermanisch) .... 1500 p.n.l.- 500 n.l.
  • stará horní němčina (Althochdeutsch) .......... 500 - 1050
  • střední horní němčina (Mittelhochdeutsch) ... 1050 - 1350
  • raná horní němčina (Frühneuhochdeutsch) ... 1350 - 1650
  • nová horní němčina (Neuhochdeutsch) ......... cca od 1650Píseň o Hildebrandovi vznikla v 1. polovině 9. století a je tudíž jedním z nejstarším známých děl německé literatury, byť se jedná pouze o fragment - dva listy obsahující celkem 68 řádků textu.


Píseň o Ludvíkovi (Ludvík III. 879-882, vnuk Karla Holého) pochází s největší pravděpodobností z přelomu let 881/882.


Sbírka překladů kratších staroněmeckých textů z 8. až 11. století.


Čtyři dochované staroněmecké otčenáše ze 4. až 9. století.