Zajímalo vás někdy jak se naše země jmenovala v nejstarších dobách a odkdy se její jméno objevuje v písemných pramenech ? "Bohemia" podle "Bójů", řekne si každý a popsal ji arabský cestovatel Al-Fadhlan. Jenže před časem mi tuto zdánlivě jednoduchou otázku položil jistý americký vědec. A ouvej. Toho jsem nějakou "Bohemií" neoblafl. Tušil, to co já - že to s tím jménem bude složitější. A ono taky je:

 • římská doba - boiohaema
 • 788 - zmínka o české marce v Nordgau
 • 791 - per beehaimos
 • 805 - in regione peehaim
 • 811/8 - beheimare - Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam danubii
 • 814 - in wenedotia - (obecně) " v slovanské zemi"
 • po r. 830 - Einhard: boeman - "Čech"
 • 869 - sclavi que vocatur behemi - "Slovani, jenž zveme Čechy."
 • 871/899 - maroara - úvod Aelfreda Velikého k orosiově Historii proti pohanům
 • 888 - moraviae regnum
 • před r. 956 - bamdžin - al-Masův cestopis
 • 981 - buyima - arabské texty
Pro srovnání:
550 - pronikání Slovanů do České kotliny
623/24 - vznik Sámova svazu
863 - příchod věrozvěstů na MoravuRoman von Müschwerk
4.5.2003