Úvod do šermu mečem a puklířem

šerm mečem a puklířem Šerm mečem a puklířem patří již dlouhá léta k mým studijním prioritám a proto si kladu za jeden z hlavních cílů své publikační a lektorské činnosti rozšířit jeho znalost mezi šermířskou veřejností a získat mu postavení, jaké mu právem náleží. Šerm mečem a puklířem má tu výhodu, že se nám dochovaly doklady o jeho podobách a funkcích v úloze osobní sebeobrany, bojové praxe, veřejného předvádění, ba dokonce i tance, a to v poměrně ucelené podobě. Dnes tolik rozšířený šerm dlouhým mečem se nám dochoval víceméně jen v podobě umění určeného pro souboje tak, jak jej pojímají dochované dokumenty z let 1389-1520, přičemž v 16. století již tento způsob šermu nabývá podoby sportu. Šerm mečem a puklířem byl cvičenou a praktikovanou dovedností ve 12. až 16. století, zatímco samo užívání puklíře v kombinaci s jinou zbraní zaujímá ještě širší časový úsek od 8. do 19. století.
Stejně jako ve středověku i dnes by se ten, kdo se chce naučit šermovat, měl věnovat nejprve zápasu a šermu jednoruční zbraní a teprve poté se seznámit s dalšími zbraněmi. Šerm dlouhým mečem (nesprávně jedenapůlručním, což je slovo, které si vymysleli němečtí archiváři v 19. století) se stal synonymem pro tzv. historický šerm a byť se jedná o disciplínu nejlépe zdokumentovanou a nejvíc propracovanou, nejde v žádném případě o styl ve středověku nejrozšířenější, spíše naopak. Šerm tesákem nebo mečem zaujímal vůči šermu dlouhým mečem podobný poměr jako dnes například fotbal vůči golfu. Co potkáte v běžném životě častěji a kdo to bude provozovat? Dlouhý meč užívaný beze zbroje byl hojně rozšířenou zbraní pouze mezi německými měšťany v 15. století, zatímco šlechta provozovala zcela jinou disciplímu šermu ve zbroji a sedláci se nejčastěji učili s tesákem.
Publikace je ve formátu .pdf, má cca 31 MB a na 190 stranách shrnuje vše, co jsem o šermu mečem a puklířem za léta bádání nashromáždil. Stažení je bezplatné a proto knížku klidně kopírujte, tiskněte, přeposílejte, šiřte mezi své známé, ale hlavně studujte a trénujte.

Nyní je k dispozici verze 2011 rozšířená o čtyři manuskripty:

DOWNLOAD - verze 2011

Roman Vaverka, 5.5.2011