Sbírka písní Cantigas de Amigo (Písně o příteli) pochází ze 13. století. Sestává se ze sedmi písní žen čejkajících nebo tesknících po svých milých. Jejich autorem je galicijský básník Martin Kodax. Dílo bylo objeveno náhodou. Jako mnoho starých listů, i listy s Cantigas de Amigo byly v 15. století použity jako knihařský nateriál a jako součást jiné knihy je v roce 1914 nalezl madridský knihkupec Pedro Vindel.


Cantiga I - Ondas do mar
Cantiga II - Man did ei comigo
Cantiga III - Mia irmana fremosa
Cantiga IV - Ai Deus, se sab’ ora meu amigo
Cantiga V - Quantas sabedes amar amigo
Cantiga VI - Eno sagrado, en Vigo
Cantiga VII - Ai ondasOndas do mar

Ondas do mar de Vigo
se vistes meu amigo?
Ay Deus
se verrá cedo!

Ondas do mar levado
se vistes meu amado?
Ay Deus
se verrá cedo!

Se vistes mau amigo
o por quem eu sospiro?
Ay Deus
se verrá cedo!

Se vistes meu amado
por quem eu gram coitado?
Ay Deus
se verrá cedo!

Vlny moře

Vlny moře u Vigo,
vidíte mého přítele?
ó Bože,
ať přijde brzy!

Vlny divokého moře,
vidíte mého milého?
ó Bože,
ať přijde brzy!

Vidíte mého přítele,
pro něhož vzdychám?
ó Bože,
ať přijde brzy!

Vidíte mého milého,
po němž toužím?
ó Bože,
ať přijde brzy!Man did ei comigo

Man did ei comigo
ca ven meu amigo
e irei, madr a Vigo.

Comig ei mandado,
ca ven meu amado
e irei, madr a Vigo.

Ca ven meu amigo
e ven san e vivo:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven meu amado
e ven viv e sano:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven san e vivo
e del rei amigo:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven vivo et sano
e del rei privado:
e irei, madr a Vigo.

Mám u sebe dopis

Mám u sebe dopis,
že přichází můj přítel,
mám jít, matko, do Vigo.

Dopis u sebe mám,
že přichází můj milovaný,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází můj přítel
a přichází jistě a zvesela,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází můj milovaný
a přichází zvesela a jistě,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází jistě a zvesela
a je přítelem krále:
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází zvesela a jistě
a je královým oblíbencem:
mám jít, matko, do Vigo.Mia irmana fremosa

Mia irmana fremosa, treydes comigo
a la igreja de Vig' u é o mar salido:
E miraremos las ondas!

Mia irmana fremosa, treydes de grado
a la igreia de Vig' u é o mar levado:
E miraremos las ondas!

A la igreja de Vig' u é o mar salido,
e verra i mia madr’ é o meu amigo:
E miraremos las ondas!

A la igreja de Vig’, u é o mar levado,
e verra i mia madr’ é o meu amado:
E miraremos las ondas!

Má krásná sestro

Má krásná sestro, pospěš
do kostela ve Vigo, kde začíná moře;
Budeme se dívat na vlny!

Má krásná sestro, pospěš si, půjdeme
do kostela ve Vigo, kde moře proudí;
Budeme se dívat na vlny!

Do kostela ve Vigo, kde začíná moře,
tam, matko má, půjdu se svou přítelkyní:
Budeme se dívat na vlny!

Do kostela ve Vigo, kde moře proudí,
tam, matko má, půjdu se svou milou:
Budeme se dívat na vlny!Ai Deus

Ai Deus, se sab’ ora meu amigo
com’ eu senheyra estou en Vigo!
E vou namorada!

Ai Deus, se sab’ ora meu amado
com’ eu en Vigo senheyra manho!
E vou namorada!

Com’ eu senheyra estou en Vigo,
e nulhas gardas non ey comigo!
E vou namorada!

Com’ eu en Vigo senheyra manho,
e nulhas gardas migo non trago!
E vou namorada!

E nulhas gardas non ey comigo,
ergas meus ollhos que choran migo!
E vou namorada!

E nulhas gardas migo non trago,
ergas meus olhos que choran ambos!
E vou namorada!

Ach, Bože

Ach, Bože, víš,


Quantas sabedes amar amigo

Quantas sabedes amar amigo
treydes comig’ a la mar de Vigo:
E banhar-nas-emos nas ondas!

Quantas sabedes amar amado
treydes comig’ a la mar levado:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Treydes comig’ a lo mar de Vigo
e veeremo’ la meu amigo:
E banhar-nas-emos nas ondas!

Treydes comig’ a la mar levado
e veeremo’ la meu amado:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Všichni, kdož jste zamilovaní

Všichni, kdož jste zamilovaní
pospěšte k moři u Vigo:
Budeme se koupat ve vlnách!

Všichni, kdož jste milováni
pospěšte k plynoucímu moři:
Budeme se koupat ve vlnách!

Pospěšte k moři u Vigo,
tam můj přítel ke mně příjde:
Budeme se koupat ve vlnách!

Pospěšte k plynoucímu moři,
tam můj milý ke mně příjde:
Budeme se koupat ve vlnách!Eno sagrado, en Vigo

Eno sagrado, en Vigo,
baylava corpo velido:
amor ei!

En Vigo, no sagrado,
baylava corpo delgado:
amor ei!

Baylava corpo velido,
que nunca ouver’ amigo:
amor ei!

Baylava corpo delgado,
que nunca ouver’ amado:
amor ei!

Que nunca ou ver’ amigo,
ergas no sagrad´ en Vigo:
amor ei!

Que nunca ouver’ amado,
ergas en Vigo, no sagrado:
amor ei!

Ve svatém městě Vigo

Ve svatém městě Vigo
překrásné tělo tančilo:
ach lásko!

Ve Vigo, svatém městě,
štíhlé tělo tančilo:
ach lásko!

Překrásné tělo tančilo,
jenž přítele nikdy nemělo:
ach lásko!

Štíhlé tělo tančilo,
jenž milého nikdy nemělo:
ach lásko!

Jenž přítele nikdy nemělo:
...ve svatém městě Vigo:
ach lásko!

Jenž milého nikdy nemělo:
...ve Vigo, svatém městě:
ach lásko!Ai ondas

Ai ondas, que eu vin veer,
se me saberedes dizer
parque tarda meu amigo
sen min?

Ai ondas, que eu vin mirar,
se me saberedes contar
parque tarda meu amigo
sen min?

Ach vlny

Ach vlny, na něž přicházím se dívat,
můžete mi říci,
proč můj přítel zůstává tak
dlouho beze mne?

Ach vlny, na něž přicházím se podívat,
můžete mi povědět
proč můj přítel zůstává tak
dlouho beze mne?Roman von Müschwerk
15.12.2000