Sbírka písní Cantigas de Santa Maria (Písně o Svaté Marii) vznikla ve 2. polovině 13. století. Jejím autorem je sám král Leonu a Kastilie Alfonso X. řečený Moudrý (1252-1284). Je psána v galicištině a obsahuje necelé čtyři stovky písní oslavujících Pannu Marii de Montserrat, jejíž kult se Alfonso snažil rozšířit. Do dnešních dnů se dochovaly dva rukopisy Cantigas - první je uložen v Národní knihovně ve Florencii a druhý chová ve svém depozitáři knihovna v madridském Escorialu.


Prologo
Cantiga n.VII. (7) Santa María amar
Cantiga n.X. (10) Rosa das rosas
Cantiga n.XXXVI. (36) Muit´amaar
Cantiga n.LX. (60) Entre Av´e Eva
Cantiga n.XCVII. (97) A Uírgen sempr´acorrer
Cantiga n.C. (100) Santa Maria, strela do dia
Cantiga n.CXI. (111) En todo tempo faz ben
Cantiga n.CXVIII. (118) Fazer pode d´outri uiuel-os seus
Cantiga n.CXXXIX. (139) Maravillosos et piadosos
Cantiga n.CLX. (160) Quen bõa dona querrá loar
Cantiga n.CLXVI. (166) Como poden
Cantiga n.CLXXXI. (181) Pero que seja a gente
Cantiga n.CXCIV. (194) Como Santa Maria livrou uu jorgar
Cantiga n.CCV. (205) Oraçon com piadade
Cantiga n.CCLXI. (261) Quen Iesu Christ´e sa Madre ueer quiser
Cantiga n.CCCXXX. (330) Ovál é a santiuigada
Cantiga n.CCCXL. (340) Uírgen Madre groriosa
Cantiga n.CCCLXIV. (364) Quen por seruiço da UírgenAlfonso by rád pozvedl slávu Panny Marie, a žádá o její svolení, zda se mohl stát jejím trubadůrem a zpívat o jejích zázracích. Začne tedy pozměňovat své starší písně a přepracovávat je v písně oslavující. Mariina láska je nejvyšší a kdo vzdá se zla nikdy neztratí její přízeň. Hodlá ji sloužit věrně a jestli ona má ráda jeho písně, poskytne mu odměny. Tak mnoho dalších trubadůrů ji bude ve svých písních také chválit.


Prologo

Este é o prologo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que á mester en o trobar.

Porque trobar é cousa en que iaz
entendimento, porén quen o faz
á-o d'auer, et de razon assaz,
perque entend'e de dizer lle praz;
ca ben trobar assi s'a de ffazer.

E macar eu estas duas cousas non cy
com'eu querria, pero prouarei
amostrar ende un pouco que sei
confiand'en Deus, ond'o saber uen;
ca por ele tenuo que poderei
mostrar do que quero algua ren . . .

Prolog

Toto je prolog Zpěvů Svaté Marie uvádějící vše potřebné pro dobrého trubadůra.

Vidění věci trubadůra
je bydliště a předek
porozumění, dědic
veškeré pravdivé poezie musí rozumět
myslit na kde on mluví, zpěvák
i básník v jednom.

Když mé básně jsou snad špatně chápány
v některých ohledech, kladu si za cíl,stálý já navrhuji rozpínat se
na věc nebo dva já dělám vědět, a,
Skrz síly takové jako já jsem byl radil se,
Snad bůh, zdroj znalosti, postaví
mne na dobré místo. . .Cantiga n. VII

Esta é como Santa Maria liurou a abadessa prenne
que adormecera ant´o seu altar chorando

Santa María amar
deuemos muit´e rogar
que ssa graca ponna
sobre nòs, porque errar
non nos faca nan pecar
o demo sen vergonna.

Porende uos contarey
d´un miragre que achei
que por hua bedessa
fez a Madre do gran Rei
ca, per com´eu apres´ei
era-xe sua essa.
Mas o demo enartar
a foi, porque emprennar
s´ouue d´un de Bolonna
ome, que de recadar
auia, et de guardar,
seu feit´e sa besonna.

As monias, pois entender
foron esto et saber
ouueron gran ledica;
ca porque lles non sofer
queria de mal fazer,
auian-lle mayca.
E foron-a acusar
ao Bispo do logar,
at él ben de Collonna
chagou y; et pois chamar
a fez ueo sen uagar
leda e mui risonna.

Zpěv č. 7

Kterak vzala Svatá Marie pod svou ochranu těhotnou abatyši, jenž plačíce padla na její oltář.

Svaté Marii jsme
zavázáni úctou a láskou,
neboť ona může předcházet zlu;
ti kdož ji milují, jsou osvobozeni,
ač je snad dříve občas
přepadal ďábel.

K vaší pozornosti
jaký zázrak pro abatyši
učinila Matka velkého Krále
jsem poctěn přinést
? abatyše.
s jedním, jenž přišel z Boloni,
s ním otěhotněla,
ona byla jeho společnicí.

Sestry se velice zaradovaly
protože nebyly zbaveny
smyslu pro hřích;
a abatyše
vyžadovala po nich
nejpřísnější disciplínu.
A hodila první kámen
a ony učinily její příběh známým,
i byl vyslán biskup
a přijel z Cologne
a ona sama před něj
předstoupila jasná.


A biskup jí řekl, že si je vědom jejích nasnází, ale že musí počítat s následky a očekával, že se vyzpovídá a dozná. Leč abatyše se počala spěšně modlit k Boží rodičce a, jako ve snách, Panna ji zbavila dítěte a přenesla jej do jiného města, aby tam bylo vychováno. Sotva abatyše procitla, šla zbět za biskupem, jenž ji velmi pečlivě ohledal, až seznal, že není žádného důvodu k obvinění, velebil Boha a rozloben peskoval sestry.Cantiga n. X

Rosa das rosas e Fror das frores,
Dona das donas, Sennor das sennores.

Rosa de beldad´e de de parecer
e Fror d´algeria e de prazer,
Dona en mui piadosa ser
Sennor en toller coitas e doores.

Atal Sennor dev´ome muit´amar
que de todo mal o pode guardar;
e pode-ll´os peccados perd ar,
que faz no mundo per maos sabores.

Devemo-la muit´amar e servir,
ca punna de nos guardar de falir;
des i dos erros nos faz repentir,
que nos fazemos come pecadores.

Esta dona que tenno por Sennore
de que quero seer trobador,
se eu per ren poss´aver seu amor,
dou ao demo os outros amores.

Zpěv č. 10

Růže všech růží, Květe všech květů,
Paní všech paní, Pane všech pánů.

Růže krásy a ladného vzhledu
a Květe štěstí a potěšení,
Paní přinášející velké milosrdenství
Pane zbavující všech bolestí a starostí.

Takového Pána měl by každý milovat,
protože ona dovede odvrátit každé zlo
a dovede odpustit každému hříšníku,
tvoříce lepší svět.

Měli bychom ji milovat a sloužit ji věrně,
protože ona dovede nás ochránit před pádem;
Ona činí nás litujícími chyb,
kterých jsme se dopustili jako hříšníci.

Této paní, již uznal jsem svým Pánem,
bych rád byl trubadurem,
pokud mohu jakkoli mít její lásku,
vzdal bych se všech svých ostatních lásek.Cantiga n. XXXVI

Esta é de como Santa María apaareceu no maste da naue, de noite, qu ya a Bretanna, et a guardou que non perigoasse.

Muit'amaar deuemos en nossas uoontades
a Sennor que coitas nos toll'e tempestades.

E d'esto mostrou a Uírgen marauilla quamanna
non pode mostrar outro santo no mar de Bretanna,
ú foi liurar hua naue ú ya gran companna
d'ommes por sa prol buscar, no que todos punnades.

Muit'amaar deuemos en nossas uoontades
a Sennor que coitas nos toll'e tempestades.

E ú singrauan pelo mar, atal foi sa uentura
que se leuou mui gran tormenta, et a noite escura
se fez, que ren non lles ualia siso nen cordura,
et todos cuidaron morrer; de certo o sabiádes.

Muit'amar deuemos en nossas uoontades
a Sennor que coitas nos toll'e tempestades.

Zpěv č. 36

Kterak se Svatá Marie objevila v noci na stěžni lodě plujícím do Británie a zachránila ji před nebezpečím.

MilujmeCantiga n. LX

Cantiga de loor de Santa Maria, do departimento
que á entre Av´e Eva.

Entre Av´e Eva
gran departiment´a.

Ca Eva nos tolleu
Parays´e Deus
Ave nos y meteu;
porend´, amigos meus:

Eva nos foi deitar
do dem´en sa prijon,
e Ave en sacar;
e por esta razon:

Eva nos fez perder
amor de Deus e ben,
e pos Ave aver
no lo fez; ponen:

Eva mos ansserrou
os çeos sen chave,
e Maria britou
as portas per Ave:

Zpěv č. 60

Píseň velebící Svatou Marii o rozdílu
mezi Ave a Evou.

Mezi Ave a Eva
je veliký rozdíl.

Zatímco Eva nás dostala
pryč z Ráje a od Boha,
Ave vrací nás zpět,
to proto, mí přátelé, že:

Eva nás očarovala
ďáblem v jeho vězení,
a Ave nás přináší zpět
a z toho důvodu:

Eva způsobila ztrátu
boží lásky a dobroty,
Ave to vrací zpět,
to proto, že:

Eva drží nás zamčené
daleko od Ráje bez klíčů,
a Marie láme
ty dveře pomocí Ave:
Cantiga n. XCVII

Como Santa María quis guardar de morte un priuado d'un Rey que aulan mezcrado.


A Uírgen sempr' acorrer, acorrer
uai a coitad', e waler et waler.

D'est'un miragre ous contarey
que en Canete, per com'achey
a Ulrgen por ome d'un Rey
fez, que mezcráran com'apres'ey,
et ben sey
que o cuidáran a fazer morter.

A Uírgen sempr' acorrer, acorrer
uai a coitad', e waler et waler.

De tal guisa o foron mezcrar
que o mandou log'el Rei chamar
ante si; mas él con gran pesar
et con gran coita filouss'a chorar
et rogar
a Uírgen quanto máis podo fazer.

A Uírgen sempr' acorrer, acorrer
uai a coitad', e waler et waler.

Zpěv č. 97

Kterak Svatá Marie zachránila králova oblíbence ze spárů nepřátel, kteří se jej pokoušeli zabít.
Teskná píseň hříšníků prosících Pannu o odpuštění a přímluvu u Boha. Gothart ji hraje poněkud rozjásaně, snad vlivem chytlavé melodie svádějící k rychlejšímu tempu. Jak asi píseň opravdu zněla, můžete slyšet na CD Medieval music pana Ivanova.


Cantiga n. C

Santa Maria, strela do dia,
mostramos via
per Deus et nos guia.

Ca veer fazelos erados
que perder foran per pecados
enteder de que mui culpados
son mais per ti son perdoados
da ousadia que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.

Amostrarnos deves carreira
por gannar en toda maneira
a senpar luz et verdadeira
que tu darnos podes sanlleria
ca Deus a ti a
outorgaria
et a querria
por ti dar et daria.

Guiar ben nos pod´o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy´et riso
pora quen en el creer quiso.
Et prazemmia
se te prazia
que foss´a mia
alm´en tal compannia.

Zpěv č. 100

Svatá Marie, hvězdo denní,
ukaž nám cestu
k Bohu a veď nás.

Ty vidíš ty, co chybili,
jenž byli zatraceni pro své hříchy,
vědomi, že jsou velice vinni,
ale že skrze tebe dojdou odpuštění,
pro neprozřetelnost, která dovolila
dopustit se pošetilosti,
které nemuseli.

Můžeš nám ukázat cestu
jak vždy získat
jedinečné a pravdivé světlo,
které jedině ty nám můžeš dát,
pro Boha jsi
to na sebe uložila
a my se zas tobě
ochotně oddáme.

Tvá moudrost nás může vést dál,
lépe nežli cokoliv jiného do Ráje,
kde Bůh dává radost a štěstí
pro každého, kdo v něj uvěří.
A radoval by se
kdyby tě potěšilo,
že má duše
může být v takové společnosti.Cantiga n. CXI

Esta é como un crérigo de Missa que servia a Santa María morreu no rio que uen por Paris, et a tercer dia ressocitó-o Santa María et sacó-o do rio.

En todo tempo faz ben
a Uírgen que nos manten

Non á temp'assinado
por acorrel-o coitado
nen perdoal-o culpado,
mais assi como ll'auen.

En todo tempo faz ben
a Uírgen que nos manten

D'est un miragre preçado
uos será per mi mostrado
que fez por un ordynado
a mui comprida de sen.

En todo tempo faz ben
a Uírgen que nos manten

Zpěv č. 111Cantiga n. CXVIII

Como Santa María resucitou en Saragoça un minynno que leuaron morto ant'o seu altar.

Fazer pode d'outri uiuel-os seus
fillos aquela que Madr'é de Deus

D'est'un miragre direi que oy
que fez a Uírgen com'aprendi,
en Saragoça d'üa moller y
que parla mortol-os fillos seus.

Fazer pode d'outri uiuel-os seus
fillos aquela que Madr'é de Deus

Con seu marido barallaua mal
muitas uezes sobr'este preito tal;
porén de cera omágen, non d'ál'
porén de cera omágen, non dál,
fez de mennno dos dinneyros seus.

Fazer pode d'outri uiuel-os seus
fillos aquela que Madr'é de Deus

Zpěv č. 118

Kterak Svatá Marie oživila mrtvé dítě položené v Zaragoze na její oltář.

Životy dětí mohou být navráceny
skrze tu, jenž je Matkou našeho Pána.

Nyní bych chtěl povědět vám o zázraku
učiněném Pannou, jak jsem zvěděl,
v Zaragoze, kde nepřemožitelná
smrt . . .

Životy dětí mohou být navráceny
skrze tu, jenž je Matkou našeho Pána.Cantiga n. CXXXIX

Maravillosos et piadosos
et mui fremosos miragres faz
Santa Maria, a que nos quia
ben noit´e dia, e nos da paz.

E d´est´un miragre vos contar quero,
que en Frandes aquesta Virgen fez,
Madre de Deus, maravillos´ et fero,
por hua dona que foi hua vez.

A sa eigreja, d´esta que seja
por nos et vejamola sa faz
no parayso, u Deus dar quiso
goyo et riso a quen lle praz.

Zpěv č. 139

Podivuhodné a soucitné
a velmi krásné zázraky koná
Svatá Marie, která vede nás
dobře nocí i dnem, a která nám dává mír.

Stal se zázrak, o němž vám chci říci,
ve Flandrech jej učinila Panna,
Boží Matka, podivuhodný a mimořádný,
pro ženu, která jednoho dne přišla za ní

do kostela. A může být ona příkladem
pro nás a my můžeme spatřit její tvář
v ráji, kde Bůh hodlá dávat
radost a štěstí těm, kdož jej sami potěší.Cantiga n. CLX

Quen é de loor de Santa Maria

Quen bõa dona querrá
loar, lo´a que par non á,
Santa María.

E par nunca ll´achará
pois que Madre de Deus foi ja.

Pois Madre de Deus foi ja
e Virgen foi e seerá.

E Virgen foi e seerá
porende cabo del está.

Porende cabo del está
u sempre por nos rogará.

U por nos lle rogará
e del perdon nos gaará.

E perdon nos gãará
e ao demo vencerá.

E o demo vencerá
e nos consigo levará.

Zpěv č. 160

V chvále Svaté Marii.

Kdož chceš chválit dobrou paní,
měl bys chválit Tu, již není rovno,
Svatou Marii.

Nenajdeš Ji rovnu,
protože Ona je Matkou Boží.

Protože je Matkou boží
a Pannou byla a navždy bude.

Pannou byla a navždy bude,
protože dlí u Něj.

Protože dlí u Něj,
kde bude vždy orodovat za nás.

Bude vždy orodovat za nás
a získá pro nás odpuštění.

Získá pro nás odpuštění
a přemůže ďábla.

Přemůže ďábla
a pozvedne nás k sobě.Cantiga n. CLXV

Como poden per sas culpas
os omes ser contreitos
assi poden pela virgen
depois seer saos feitos.

Ond´aveo a un ome
por pecados que fezera
que foi tolleito dos nembros
d´ua door que ouvera.
E durou assi cinc´ anos
que moverse non podera,
assi avia os nembros
todos do corpo maltreitos.

Con esta enfermidade
atan grande que avia
prometeu que se guarisse
a salas logo irya.
E hua liura de cera
cad ano´ll ofereria
e atan toste foi sao
que non ouv y outros preitos.

E foise logo a salas
que sol non tardou niente
e levou sigo a livra
da cara de boa mente.
E ya muy ledo como
quense sen niun mal sente
pero tan gran temp ouvera
os pes d´andar desafeitos.

Zpěv č.166

Jako mohou být pro své hříchy
lidé zmrzačeni,
tak mohou být později
Pannou uzdraveni.

Svěřil se jí jeden,
že měl ochrnuté
své končetiny
od nemoci, kterou prodělal.
A že se po pět let
pohnouti nemohl,
majíce všechny údy
celého těla v bolestech.

S tou nemocí
velkou, již měl
slibil, že budeCantiga n. CLXXXI

Esta é como Aboyuçal foy desbaratado en Marrocos pela sina de Santa Maria.

Pero que seja a gente
d'outra lei e descreuda,
os que a Virgen mais aman,
a esses ela ajuda.

Fremosa miragre desto
fez a Virgen groriosa
na cidade de Marrocos,
que é mui gran' e fremosa,
a un rei que era ende
sennor, que perigoosa
guerra con outro avia,
per que gran mester ajuda.

Avia de quen lla désse:
ca assi corn' el cercado
jazia dentr' en Marrocos
ca o outro ja passado
era per un grande rio
que Morabe é chamado
con muitos de cavaleiros
e mui gran gente miuda.

E corrian pelas portas
da vila, e quant' achavan
que fosse fora dos muros
todo per força fillavan.
E porend' os de Marrocos
al Rei tal conssello davan
que saisse da cidade
con boa gent' esleuda.

D'armas e que mantenente
cono outro rei lidasse
e logo fora da vila
a sina sacar mandasse
da Virgen Santa Maria,
e que per ren non dultasse
que os logo non vencesse,
pois la ouvesse tenduda.

Demais, que sair fesesse
dos crishoos o concello
conas cruzes da eigreja.
E el creeu seu consello;
e poi-la sina sacaron
daquela que é espello
dos angeos e dos santos,
e dos mouros foi viuda.

Wue eran da outra parte,
atal espant' en colleron
que, pero gran poder era,
logo todos se venceron,
e as tendas que trouxeran
e o al todo perderon,
e morreu y muita gente
dessa fea e barvuda.

E per Morabe passaron
que ante passad' ouveran,
en sen que perdud' avian
todo quant' ali trouxeran,
atan gran medo da sina
e das cruzes y preseran,
que fogindo non avia
niun redea teuda.

E assi Santa Maria
ajudou a seus amigos,
pero que d'outra lei eran,
a britar seus eemigos
que, macar que eran muitos,
nonos preçaron dous figos,
e assi foi ssa mercee
de todos mui connoçuda.

Zpěv č.181

Jak byl Aboyuçal obrácen u Marakéše na útěk praporem Svaté Marie.

Panna bude pomáhat těm,
co ji nejvíce milují,
ač mohou být i jiné víry
ba i nevěřící.

Překrásný zázrak
učinila slavná Panna
ve městě Marakéši,
které je veliké a nádherné,
pro krále, jenž pak
byl jeho vládcem.
Vedl válku s jiným králem
a proto velice potřeboval pomoc

od kohokoliv,
kdo mu ji mohl poskytnout.
Byl obležen v Marakéši,
neboť protivník
již překročil
velkou řeku Morabe
s množstvím jezdců
a velkým počtem pěších.

Zaútočili na brány
města a koho nalezli
za hradbami,
toho pobili.
Proto Marakéští
radili králi
vyjet z města
s dobře vybraným oddílem

ozbrojenců a svést bitvu
s nepřítelem.
A poradili mu nést s sebou
z města prapor
Svaté Panny Marie
a nepochybovat, že opět
nepřítele porazí,
jakmile jej rozvinou.

Mimoto mu radili,
aby procesí křesťanů
vyšlo s kříži z kostela.
Přijal jejich rady
a když vzali prapor
té, která je zrcadlem
andělů a svatých,
uviděli Maury

sešikované
na opačné straně.
Ač to byla mocná armáda,
brzy byli všichni poraženi.
Přišli o své stany
a celý trén.
Mnoho ošklivých vousatých
mužů tam zemřelo.

Přes Morabe
prchali pryč
a zanechali za sebou vše,
co předtím pobrali.
Tak velké zděšení je zachvátilo
z křížů a praporu,
že všichni prchali
ostošest.

Tak Svatá Marie
pomohla svým přátelům
porazit jejich nepřátele
protože jich bylo tolik,
že nebylo možné
vložit dva fíky mezi ně.
Tak její milosrdenství
všem se vyjevilo.Cantiga n. CXCIV

Como Santa Maria livrou uu jorgar Duus que querian
matar e lle querian fillar o que tragia.

Dest´aveo un miragre
en terra de Catalonna
dun jorgar que ben cantava
e apost´e sen vergonna;
e andando pelas cortes,
fazendo ben ssa besonna,
a casa dun cavaleiro
foi pousar cobiiçoso.

Que lle deu aquela noite
ben quanto mester avia.
Mais da besta e dos panos
que aquel jograr tragia
aquel cuteif avarento
tal cobiiça ll' en crecia,
que mandou a un seu ome
mao e mui sobervioso

Que lle tevess' a carreira
con outro de ssa conpanna
en un logar encuberto
dentr' en algua montanna.
E esto fez el de grado
ca xo avia por manna,
ca en fazer maos feitos
non vos era vagaroso;

E dessa natura mesma
levou sig' un conpanneiro.
E o jograr espediu-sse
mannãa do cavaleiro;
e des que foi no camyo
e o viron yr senlleiro,
aqueles dous o prenderon
en un logar mui fragoso,

E logo daquel camynno
mui longe o alongaron,
e do que sigo tragia
nulla ren non lle leixaron;
des I que o degolassen
ontre ssi oacordaron,
mais nono sofreu a Virgen
nen seu Fillo grorioso.

E estando en perfia
de qual deles o matasse,
deitaron ontre ssi sortes
quen primeiro começasse;
mas non quis Santa Maria
que tal feito s'encimasse,
ca el diss' a grandes vozes:
"Madre do Rei piadoso,

E val-m; e que me non maten
me defende sen demora."
Eles, quand' aquest' oyron,
tiraron-sse log' afora
e os sentidos perderon
dos corpos en essa ora,
que sol falar non poderon.
E o jograr perdidoso

De quanto ali trouxera,
pois viu que assi estavan
catando-sse uu con outro
e que non se falavan,
fillou todoo seu logo
e foi-ss'; e eles ficavan
con mui gran pavor de morte.
Feito tan maravilloso

Se foi nunca niun ome
que dele falar oisse,
que por enmentar o nome
da Virgen ren non sentisse
ome do corpo; mais esto
ant' a profeta o disse,
que come azes paradas.
era seu nom' espantoso.

Jograr sse foi sa via,
dando mui grandes loores
aa Virgen groriosa,
acorro dos peccadores;
e quantos aquesto oyron,
os grandes e os meores,
teveron este miragre
por nobr' e por piadoso.

Zpěv č. 194

Kterak Svatá Marie osvobodila pěvce ze spárů mužů,
kteří se jej pokoušeli zabít a vzít mu, co měl.

Ten zázrak se stal
v zemi Katalánské
pěvci, jenž dobře pěl,
krásně a s lehkostí;
vydělával si na dobré živobytí,
až jednou přišel hledat nocleh
do domu rytíře,
jenž byl tůze závistivý.

Dostal tam vše,
co potřeboval na noc.
Avšak měl zálusk
ten podlý a hrabivý rytíř
na vše, co patřilo pěvci,
na jeho šaty i jeho mezka,
a tak nařídil jednomu ze svých mužů,
zlému a krutému,

Aby si vybral společníky,
s nimiž by na něj počíhal
na opuštěném místě
někde v horách.
Muž učinil tak ochotně,
protože pro něj to byla oblíbená zábava,
neboť vždy rád
takové skutky konal.

I spolčil se on ještě s jedním,
sobě podobným.
Příštího rána pěvec
opustil rytíře
a brzy jej viděli na cestě
jet samotného,
ti dva jej lapili
na velmi odlehlém místě.

Odvlekli jej
velmi daleko od cesty
a nenechali mu nic
z toho, co nesl;
pak se rozhodli,
že mu useknou hlavu,
leč ani Panna, ani její slavný syn
nechtěli toho dopustit.

Když se ti dva hádali,
kdo z nich jej zabije, házeli losem,
aby se vidělo,
kdo půjde první;
ale Svatá Marie nechtěla
takový čin připustit,
protože on (pěvec) hlasitě prosil:
"Matko milosrdného Krále,

Nenechej mne zabít,
braň mne bez meškání."
Oni, když to uslyšeli,
rozběhli se pryč,
ale náhle přestali
ovládat svá těla, v té chvíli
ani mluvit nemohli.
Pěvec, jenž okraden byl

O vše, co vlastnil,
když viděl, v jakém jsou stavu,
upřeně se na ně zadíval,
neřekl však nic,
vzal své věci a šel pryč;
a ty dva tam zanechal
ve velikém strachu ze smrti.
O takové podivuhodnosti

Nikdo dosud
neslyšel,
že zvolání jména
Panny může způsobit někomu
necitlivost těla; nicméně
jak již dávno prorok pravil,
její jméno je strašlivé
jako mocná zbraň.

Pěvec šel svou cestou,
vzdávaje velkou chválu
slavné Panně,
spasitelce hříšníků;
a ten, kdož slyšel o tom,
ať velký či malý,
považoval to za nádherný
a milosrdný zázrak.

pozn. Píseň má refrén, ale nepodařilo se
mi jej zatím získat v plném znění. Snad časem ...Cantiga n. CCV

Oraçon com piadade
öe a Uírgen de grado
et guarda de mal por ela
o que ll'é encomendado.

Ca aquestas duas cousas
fazen mui conpridamente
gannar amor et graça
d'ela, se deuotamente
se fazen et como deuen:
et assi abertamente
parece a ssa uertude
sobre tod'ome coitado.

Oraçon com piadade
öe a Uírgen de grado
et guarda de mal por ela
o que ll'é encomendado.

E sobr'aquest'un miagre
uos rogo que m'öuçades
que fezo Santa María;
et se y mentes prades,
oiredes marauilla
mui grand', e certos seiades
que per oraçon mostrada
foi ante muit'om'onrrrado.

Oraçon com piadade
öe a Uírgen de grado
et guarda de mal por ela
o que ll'é encomendado.

Zpěv č. 205

Kterak Svatá Marie zachránila moriskou ženu, která dlela ve věži mezi dvěma bojišti, držíc své dítě v náručí. Věž se zřítila, ale oni nezahynuli, ani neutrpěli žádné zranění. To proto, že se křesťané modlili za její záchranu.


Další text písně bohužel nemám, nicméně měl by pokračovat zhruba takto:Cantiga n. CCLXI

Esta é da boa dona que deeiaua ueer máis
d'ái ommr boo et de boa uida, et boa dona outrossi.

Quen Iesu-Christ'e sa Madre ueer
quiser, en ssa uida á de guardar
cómo punne de lles fazer prazer
et se guarde de lles fazer pesar.

D'est'un miragre quero retraer
que fez a Uirgen que non ouue par
por hua boa dona que uuer
boos omes queria et onrrar
et boas donas; et foi li'os mostrar
Santa María et fez connocer.

Quen Iesu-Christ'e ssa Madre ueer
quiser, en ssa uida á de guardar
cómo punne de lles fazer prazer
et se guarde de lles fazer pesar.

Un santo bispo, com'oy dizer,
ueo a essa terra preegar;
et ela, con sabor de o ueer,
ll'enuiou muito dizer et rogar
que se de Deus quissess'algo falar
en a eigreia iria seer.

Quen Iesu-Christ'e ssa Madre ueer
quiser, en ssa uida á de guardar
cómo punne de lles fazer prazer
et se guarde de lles fazer pesar.

Zpěv č. 261

O ctnostné ženě, jenž chtěla více než cokoliv jiného být viděna jako žena příkladně žijící s mužem.

Kdo chce Ježíše Krista a jeho Matku
spatřit, měl by se snažit
oplácet jim stejnou měrou potěšení,
vyvarujíc se života bez zločinu.

Chci vám povědět o zázraku,
který učinila Panna
pro dobrou ženu
Kdo chce Ježíše Krista a jeho Matku
spatřit, měl by se snažit
oplácet jim stejnou měrou potěšení,
vyvarujíc se života bez zločinu.

A svatý biskup


Kdo chce Ježíše Krista a jeho Matku
spatřit, měl by se snažit
oplácet jim stejnou měrou potěšení,
vyvarujíc se života bez zločinu.


Další text písně bohužel nemám, nicméně měl by pokračovat zhruba takto: Biskup sloužil překrásné kázání. Žena k němu přistoupila a sdělila mu své přání. Biskup jí poradil, ať odejde někam do ústraní a stráví tam o samotě devět dní. Žena tak učinila a na konci devátého dne měla vidění. Spatřila silný proud světla, který pronikl do jejího pokoje a tu uviděla procesí svatých, anděly a nakonec i samotného Ježíše a Pannu Marii. Sebrala všechnu odvahu a zeptala se jich, příjde-li po smrti do nebe.
Když večer přišel do toho domu biskup, nalezl ženino tělo obklopené aurou svátosti. Přikázal písařům zaznamenat ten zázrak a velebit Boha a Svatou Marii.Cantiga n. CCCXXX

Esta e de loor de Santa Maria.

Ovál é a santiuigada
ánt'e depois que foi nada ?

Madre de Deus nostro Sennor,
de Deus nostro Sennor,
et Madre de nosso Salvador.

A qual diss' "Ave, Maria"
Gabriel et que seria

Madre de Deus nostro Sennor,
de Deus nostro Sennor,
et Madre de nosso Salvador.

Zpěv č. 330

V chvále svaté Marii.

Kdo je svatý
nekonečně ?

Matka Boha - našeho Pána,
Boha - našeho Pána,
matka našeho Spasitele.

Koho Gabriel oslovil: "Zdrávas Marie !"
a komu řekl:

Matko Boha - našeho Pána,
Boha - našeho Pána,
matko našeho Spasitele.Cantiga n. CCCXL

Esta e de loor de Santa María.

Uírgen Madre groriosa,
de Deus filla et esposa,
santa, nobre, preciosa
quen te loar saberia
ou podia ?

Ca Deus que é lua et dia,
segund'a nossa natura
non viramos sa figura
senon por tí que fust'alua.

Uírgen Madre groriosa,
de Deus filla et esposa,
santa, nobre, preciosa
quen te loar saberia
ou podia ?

Tú es alua dos aluores
que fazel-os peccadores
que veian os seus errores
et connoscan sa folia
que desuía

Uírgen Madre groriosa,
de Deus filla et esposa,
santa, nobre, preciosa
quen te loar saberia
ou podia ?

D'auer om'o que deuia
que perdeu por sa loucura
Eua, que tú, Uírgen pura
cobraste, porque es alua.

Uírgen Madre groriosa,
de Deus filla et esposa,
santa, nobre, preciosa
quen te loar sabería
ou podia ?

Zpěv č. 340Cantiga n. CCCLXIV

Como Santa María do Porto guardou XXX ómees que cauauan terra pera sa ygreia e caeu ua torre sobr'eles et non lles empeeçeu.

Quen por seruiço da Uírgen
mete seu corp'en uentura,
en tod'ocaion o guarda;
ca é Sennor de mesura.

D'esto direi un miragre
que en o gran Port'aueo
que chaman da Groriosa
que cabo do mar Terreo
este et cabo do grande
que ten a terra no seo
e cerca todo o mundo
segun diz a escritura.

Quen por seruiço da Uírgen
mete seu corp'en uentura,
en tod'ocaion o guarda;
ca é Sennor de mesura.

Ali faziam eygreia
en que lauraua gran gente
pera esta Senor Santa,
todos de mui boa mente
et faziam fondamentos
fondos, per que máis teente
foss'a obra e máis firme,
todo de pedra mui dura.

Quen por seruiço da Uírgen
mete seu corp'en uentura,
en tod'ocaion o guarda;
ca é Sennor de mesura.

Zpěv č. 364Roman von Müschwerk
15.12.2000