Podívejme se spolu na zoubek novočeskému slovu "markytánka". Má se za to, že pochází z němčiny a označuje dívku starající se o všemožné vojákovy potřeby od přípravy pokrmů, přes ošetřování ran až po potěšení na loži. Jak už tomu tak při přejímání slov bývá, jde o omyl.

Pro takovéto ženy měla stará němčina slovo "die Kampfrau". Markytánka je odvozena od slova "markytán", což je počeštěný "der Marktmann" - trhovec, jinak obchodník provozující svou živnost u vojska buď nastálo nebo příležitostně. Markytána znala už stará čeština a markytánka by tedy znamenala trhovkyni - německy "die Marktfrau".

Markytánka se už v našem slovníku zabydlela a překládat "Kampfrau" jako "tábornice" by bylo směšné. Nicméně mezi "Kampfrau" a "Marktfrau" je zhruba stejný rozdíl jako mezi ženou měšťana z Čáslavi a obchodnicí z Brodu. Čeština tuto diferenciaci universálním slovem "markytánka" stírá.Roman von Müschwerk
4.5.2003