Peter von Danzig byl německým šermířským mistrem pocházejícím z dnes polského města Gdaňsk, ale činný ve městě Ingolstadt. Náležel k následovníkům mistra Johannese Lichtenauera, zakladatele tajného umění šermu dlouhým mečem. Jeho originální fechtbuch napsaný v roce 1452 je dnes uložen v římské Bibliotheca dell'Academica Nazionale dei Lincei e Corsiniana pod katalogovým označením Cod. 44 A 8. Na 225 stranách vysvětluje šermířské umění mistrů Johannese Liechtenauera, Andrease Lignitzera, Martena Hundfeltze a Otta. Obzvláště cenné jsou jeho komentáře k Liechtenauerovým kryptickým veršům, čímž toto umění zpřístupnil širšímu okruhu čtenářů. V tomto ohledu představuje tento rukopis jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu, zápasu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku. Liechtenauerovo učení šermu bylo původně tajné umění určené jen úzkému kruhu žáků, pro jejichž potřebu bylo zaznamenáno ve formě zkratkovitých a nezasvěcenému čtenáři nesrozumitelných veršů. Jejich nejstarším dochovaným exemplář pochází z r. 1389 a jeho autorem je Hanko Döbringer. Vzniklo však pravděpodobně více verzí textů, protože verše, které nacházíme například u Sigmunda Ringecka, se od döbringerových poněkud odlišují.

Kompletní překlad můžete získat ve formě CD, které obsahuje 468 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 6 obrázků (resp. fotokopií stran rukopisu) a brožurku ve formátu .pdf připravenou k vytištění. Cena 380 Kč včetně dobírky. Objednávku můžete učinit prostřednictvím stránky Publikace na prodej.