Podrobná historie šemu mečem a puklířem od 9. do 17. století.


Nejstarší dochovaná kniha o šermu známa též pod názvy "Walpurgis" nebo "Tower Fechtbuch".


Jeho knihy (první vydaná roku 1443) se staly jedním z pilířů současného "historického šermu" a mnohý dnešní šermíř se na Hanse Talhoffera odvolává.


Naprosto zásadní zdroj pro poznání lichtenauerova umění šermu dlouhým mečem dělají z tohoto Fechtbuchu (vydán 1452) danzigovy vysvětlivky jednotlivých lichtenauerových textů. Mimo to je v knize probírán šerm mečem a puklířem, zápas, boj s dýkou a velmi cenná je také pasáž o jízdním boji.


Antonio Manciolino je u nás takřka neznámy italský mistr a přesto je tento starší současník mnohem slavnějšího Achille Marozza autorem velice zajímavé a poučné knihy, kterou vydal tiskem v roce 1531.


Heslovitý, leč vyčerpávající, přehled dochovaných děl o šermu a příbuzných oborech v návaznosti na dobový vývoj výuky boje a šermu ve 12.-17. století.


Přehled dochovaných děl o palných zbraních, fortifikacích, vojenské strategii a taktice z 12.-17. století.