Zde naleznete recepty z Blízkého Východu pocházející z období těsně před začátkem křížových výprav (9.-10. století). Evropané se s nimi zajisté setkali a znalost některých z nich si nepochybně odvezli zpět. Druhou bránou pronikání orientální kuchyně do Evropy bylo maurské Španělsko, zejména Andalusie. Recepty z této oblasti jsou zde rovněž zastoupeny. Zde bylo čerpáno z těchto dobových spisů:


Plným názvem Kitab al-Tábich wa-islah al-Agdija al-Ma´kulat je sbírka vybraných kuchařek z 9.-10. století sestavená v 10. století Abu Muhammadem al-Muzaffar ibn Nasr ibn Sajjar al-Warraq. V minulém století byl vydán v arabštině a překlad několika receptů publikoval Charles Perry.


Netitulovaný spis z pera arabského kuchaře, který se podepsal jako Al-Bagdadi, pochází z roku 1226 křesťanského letopočtu. Anglický překlad A.J.Alberryho vyšel pod názvem "A Baghdad Cookery Book" v roce 1939.


Tato anonymní sbírka receptů z maurské Andalusie (Španělsko) vznikla ve 13. století. Anglický překlad publikoval pod názvem "An Anonymous Andalusian Cookbook of the Thirteenth Century" Charles Perry a kolektiv spolupřekladatelů.


Knihu napsal v 15. století Ibn al-Mabrad (nebo také Ibn al-Mubarrad), anglický překlad publikoval Charles Perry v roce 1985.


Spis Ain-I-Akbari sepsal na počátku 16. století Abu al-Fazl ibn Mubarak. Mezi popisem Akbarova dvora (Indie) se nalézá 30 receptů a popisy mnohých ingrediencí. Překlad pořídil již v roce 1927 H.Blochmann.


Pár slov o arabských váhových jednotkách. V dochovaných spisech nalezneme celou řadu váhových jednotek netvořících dohromady žádný ucelený systém. Některé spisy množství vůbec neuvádějí.
Al-Bagdadi používá systém 1 ratl = 12 ukijí = 120 dirhamů = 720 danaků:

  • 1 ratl - cca 0,5 kg nebo 0,5 l
  • 1 ukija - cca 40 g
  • 1 dirham - cca 4 g
  • 1 danak - cca 0,7 g
Abu al-Fazl používá tyto míry :
  • 1 ser - cca 965 g
  • 1 dam - cca 20 g
  • 1 miskal - cca 4,7 gliteratura:

An Anonymous Andalusian Cookbook of the Thirteenth Century, př. Charles Perry
A Baghdad Cookery Book, Al-Baghdadi (př. A.J.Alberry, Islamic Culture, 1939), 1226
Kitab al-Tabikh wa-islah al-Aghdiyah al-Ma´kulat, Abu Muhammad al-Muzaffar ibn Nasr ibn Sayyar al-Warraq (díl.př. Charles Perry), 10. století

Roman von Müschwerk
29.7.2005