Anthimův dopis je znám také pod názvem De observatione ciborum (O dodržování jídla). V 6. století jej pro ostrogótského krále Teodericha napsal byzantský lékař Anthimus. Dopis představuje jeden z mála raně středověkých textů pojednávajících o dobové gastronomii a názorech na vhodnou výživu.
zdroj: Epistula Anthimi - de observatione ciborum epistula, Eduard Liechtenhan, Leipzig, 1928


Tento rukopis obsahuje 101 receptů a sestavil jej někdy mezi lety 1345-54 Michael de Leone, notář arcibiskupa z Würzburgu.
zdroj: Badische Landesbibliothek, 94 B 50666


33 receptů z 2. poloviny 15. století nalezených v knihovně řádu německých rytířů na hradě Malbork.
zdroj: Aus der Küche der deutschen Ordensritter, Gollub (Hg.), 1935


Sbírka 205 receptů, pod kterou je jako autorka podepsána Sabina Welserin. Vydáno v Augsburgu roku 1553.
zdroj: Universitätbibliothek Heidelberg, 80 A 12033


Velmi komplexní kuchařská kniha z roku 1581, již sepsal Marx Rumpolt. Vydáno ve Frankfurtu nad Mohanem, dnes v knihovně Hotel Management School v Cornellu. 482 stran.
zdroj: Deutsche Nationalbibliothek: Ein new Kochbuch, Heimeran, München, 1976


Další středověké recepty ze 6. až 15. století opatřené tentokrát i moderním přepisem výrobního postupu a množstvím potřebných surovin. Čerpám z různých zahraničních publikací experimentální archeologie, takže tato kapitola bude průběžně doplňována.


Středověké recepty arabské kuchyně z 9.-16. století, jak z Blízkého východu, tak i z maurského Španělska. Opět nechybí popis výrobních postupů a množství potřebných surovin.


Několik receptů ze 16. století opět opatřené moderním přepisem výrobního postupu přejatých z různých knih experimentální archeologie.


Trocha historie piva, vína a dalších alkoholických nápojů zaměřená především na středověké Čechy a Moravu, doplněná o několik dobových receptů k přípravě nápojů i pokrmů.


Několik nanejvýš zajímavých citací z díla Hildegardy von Bingen (1098-1179), zejména ze spisů Causae et Curae a Physica. Odkaz je tedy prozatím pouze monotematický, ale pokusím se jej rozšířit o dobové názory i z jiných zdrojů.


A zase zpátky do středověkých Čech. Zde najdete malý slovníček staročeských jídel, nápojů, ingrediencí, měr, vah, nádobí a dalších kuchyňských pojmů. Uvedena jsou prozatím pouze ta slova, která se od našich současných výrazně liší.