Ai vist lo lop
A l´entrada del temps clar
Como poden
Cuncti simus
Eno sagrado en Vigo
Imperayritz
Man did ei comigo
Maravillosos et piadosos
Mariam matrem
Polorum regina
Santa Maria, strela do dia
Stella splendensAi vist lo lop

A vist lo lop la lèbre
E lo rainar dansar

Fasian lo torn de l´arbre
E del boisson forcat

Ai vist lo lop la lèbre
E lo rainar dansar

Fasian lo torn de l´arbre
Sens jamai s´atrapar

Tritem tota una annada
Per ganhar quauques sous

E dins una serenada
Zo fotem tot pel col

Vidím vlka

Vidím vlka, zajíce
a lišáka tancovat.

Běhají okolo stromu
a rozsochatého keře.

Vidím vlka, zajíce
a lišáka tancovat.

Běhají okolo stromu
a nikdy se nepoperou.

Dřeme všichni celý rok
abychom získali několik zlaťáků.

A jednoho večera
lidi všechno projedí.A l´entrada del temps clar

A l´entrada del temps clar,
per jóia recomencar
e per gellós irritar
vól´la regina mostrar
que´l es tant amorosa

A la via, a la via, gellós,
laissatz-nos, laissatz-nos
balar entre nos, entre nos.

Ela a fait pertot mandar
non sia jusqu´a la mar
piucela ni bachalar
que el es ni vól emblar
en la danca joiosa.

Lo Reis i ven d´autra part
per la danca destorbar
car el es en crementar
que om no li vól embrar
la regina abrilosa.

Na prahu jasných časů

Na prahu jasných časů,
aby bylo opět veselo
a žárlivci měli zlost,
chce královna ukázat
svou rozmilovanost

Pryč odtud žárlivci,
nechte nás, nechte nás,
tančit samotné, samotné.

Všude nechala rozhlásit,
aby až k samotnému moři
dívky ni mládence nebylo,
co by se s námi nedal
do veselého tance.

Král přijíždí zdaleka
a chce se nám tanec překazit,
neboť se obává,
že mu chceme unést
královnu jara.

. . . a následují další sloky, které zatím úspěšně odolávají překladu.


Como poden

(Cantiga n. CLXVI)

Como poden per sas culpas
os omes ser contreitos
assi poden pela virgen
depois seer saos feitos.

Ond´aveo a un ome
por pecados que fezera
que foi tolleito dos nembros
d´ua door que ouvera.
E durou assi cinc´ anos
que moverse non podera,
assi avia os nembros
todos do corpo maltreitos.

Con esta enfermidade
atan grande que avia
prometeu que se guarisse
a salas logo irya.
E hua liura de cera
cad ano´ll ofereria
e atan toste foi sao
que non ouv y outros preitos.

E foise logo a salas
que sol non tardou niente
e levou sigo a livra
da cara de boa mente.
E ya muy ledo como
quense sen niun mal sente
pero tan gran temp ouvera
os pes d´andar desafeitos.

Jako mohouJako mohou být pro své hříchy
lidé zmrzačeni,
tak mohou být později
Pannou uzdraveni.

Svěřil se jí jeden,
že měl ochrnuté
své končetiny
od nemoci, kterou prodělal.
A že se po pět let
pohnouti nemohl,
majíce všechny údy
celého těla v bolestech.

S tou nemocí
velkou, již měl
slibil, že budeCuncti simus

(Llibre Vermell)

Cuncti simus concanentes: Ave Maria.

Virgo sola existente en affuit angelus,
Gabriel est appellantus atque missus celitus,
Clara facieque dixit: Ave Maria.

Clara facieque dixit, audite karissimi,
en concipies, Maria: Ave Maria.

En concipies Maria, audite karissimi,
pariesque filium: Ave Maria.

Pariesque filium, audite karissimi,
vocabis eum Ihesum: Ave Maria.

***Všichni zvolejme: Zdrávas Maria

Když byla Panna sama, zjevil se jí anděl,
jmenoval se Gabriel a byl poslem nebeským.
Jeho tvář zářící k ní promluvila: Zdrávas Maria.

Jeho tvář zářící k ní promluvila, vyslechni přítele,
staneš se matkou, Marie: Zdrávas Maria.

Staneš se matkou, Marie, vyslechni přítele,
budeš mít syna: Zdrávas Maria.

Budeš mít syna, vyslechni přítele,
dej mu jméno Ježíš: Zdrávas Maria.Eno sagrado, en Vigo

Eno sagrado, en Vigo,
baylava corpo velido:
amor ei!

En Vigo, no sagrado,
baylava corpo delgado:
amor ei!

Baylava corpo velido,
que nunca ouver’ amigo:
amor ei!

Baylava corpo delgado,
que nunca ouver’ amado:
amor ei!

Que nunca ou ver’ amigo,
ergas no sagrad´ en Vigo:
amor ei!

Que nunca ouver’ amado,
ergas en Vigo, no sagrado:
amor ei!

Ve svatém městě Vigo

Ve svatém městě Vigo
překrásné tělo tančilo:
ach lásko!

Ve Vigo, svatém městě,
štíhlé tělo tančilo:
ach lásko!

Překrásné tělo tančilo,
jenž přítele nikdy nemělo:
ach lásko!

Štíhlé tělo tančilo,
jenž milého nikdy nemělo:
ach lásko!

Jenž přítele nikdy nemělo:
...ve svatém městě Vigo:
ach lásko!

Jenž milého nikdy nemělo:
...ve Vigo, svatém městě:
ach lásko!Imperayritz

(Llibre Vermell)

Imperayritz de la ciutat ioyosa,
de paradis ab tot gaug eternal,
neta de crims, de virtutz habundosa,
Verges plasen ab fas angelical,
axi com sotz a Dieu molt graciosa,
placaus estar als fizels piadosa,
preyan per lor al Rey celestial.

Rosa flegran de vera benenanca,
de vos se tany que-ns defenatz de mal,
e no siatz devas nos endeyosa
pels fallimens que fem en general.
E fo ver Dieus es hom perfecta men
ses defallir en alcuna substanca.
E segons hom mori senes dubtanca
e com ver Dieus levech del monimen.

CísařovnaCísařovno radostného města rajského,
ve kterém sídlí věčné potěšení,
božím dílem matkou boží.
Milá panno andělské tváře,
Bůh si tě vyvolil,
abys byla milosrdná k věřícím,
a abys za ně prosila u Nebeského krále.

Voňavá růže neskutečné krásy,
studnice milosti, která se nikdy nevyčerpá,
paláci čestnosti, ve kterém došlo ke spojení
Boha a člověka pro naši spásu,
a skutečný Bůh se vtělil do člověka
a není pochyb o tom,
že zemřel jako člověk,
aby vstal z mrtvých jako skutečný Bůh.Maravillosos et piadosos

(Cantiga n. CXXXIX)

Maravillosos et piadosos
et mui fremosos miragres faz
Santa Maria, a que nos quia
ben noit´e dia, e nos da paz.

E d´est´un miragre vos contar quero,
que en Frandes aquesta Virgen fez,
Madre de Deus, maravillos´ et fero,
por hua dona que foi hua vez.

A sa eigreja, d´esta que seja
por nos et vejamola sa faz
no parayso, u Deus dar quiso
goyo et riso a quen lle praz.

Podivuhodné a soucitnéPodivuhodné a soucitné
a velmi krásné zázraky koná
Svatá Marie, která vede nás
dobře nocí i dnem, a která nám dává mír.

Stal se zázrak, o němž vám chci říci,
ve Flandrech jej učinila Panna,
Boží Matka, podivuhodný a mimořádný,
pro ženu, která jednoho dne přišla za ní do kostela.

A může být ona příkladem
pro nás a my můžeme spatřit její tvář
v ráji, kde Bůh hodlá dávat
radost a štěstí těm, kdož jej sami potěší.Man did ei comigo

(Cantigas de Amigo)

Man did ei comigo
ca ven meu amigo
e irei, madr a Vigo.

Comig ei mandado,
ca ven meu amado
e irei, madr a Vigo.

Ca ven meu amigo
e ven san e vivo:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven meu amado
e ven viv e sano:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven sen e vivo
e del rei amigo:
e irei, madr a Vigo.

Ca ven vivo et sano
e del rei privado:
e irei, madr a Vigo.

Mám u sebe dopisMám u sebe dopis,
že přichází můj přítel,
mám jít, matko, do Vigo.

Dopis u sebe mám,
že přichází můj milovaný,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází můj přítel
a přichází,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází můj milovaný
a přichází,
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází
a je královým přítelem:
mám jít, matko, do Vigo.

Přichází
a je královým oblíbencem:
mám jít, matko, do Vigo.Mariam matrem

(Llibre Vermell)

Mariam matrem Virginem, attolite,
Ihesum Christum extollite concorditer.

Maria seculi asilum defendenos,
Ihesu, tutum refugium exaudinos.
Iam estis nos totaliter diffugium,
totum mundi confugium realiter.

Ihesu, supprema bonitas verissima,
Maria, dulcis pietas gratissima.
Amplissima conformiter sit caritas
ad nos, quos pellit vanitas enormiter.

Maria, Virgo humilis, te colimus,
Ihesu, desiderabilis, te querimus,
et volumus mentaliter in superis
frui cum sanctis angelis perhepniter.

Chvalte MariiChvalte Marii, Pannu Matku,
chvalte Ježíše Krista ve svornosti.

Marie, svatostánku všech, ochraňuj nás,
Ježíši, útočiště naše, vyslyš nás.
Jsi místem našeho útočiště,
jistým a skutečným místem spásy.

Ježíši, nejvyšší dobroto, řečiště veškeré pravdy,
Marie, nejdražší, sladká zbožnosti.
Jsi taková i když pláčeš nad námi,
kteří si dovolujeme marnosti, jež nás pak svírají.

Panno Marie, Ty pokorná, uctíváme tě.
Ježíši, tebe se dožadujeme a tebe hledáme,
a s tebou se toužíme sjednotit a radovat se navždy
se svatými anděly.Polorum regina

(Llibre Vermell)

Polorum regina omnium nostra
Stella matutina, dele scelera.

Ante partum Virgo, Deo gravida,
semper permansisti inviolata,
Stella matutina, dele scelere.

Et in partu Virgo, Deo fecunda,
semper permansisti inviolata,
Stella matutina, dele scelera.

Et post partum Virgo, mater enixa,
semper permansisti inviolata,
Stella matutina, dele scelera.

Nebeská královnoNebeská královno, naše všechno,
Hvězdo jitřní, snímáš z nás neštěstí.

Než jsi syna porodila, Panno Bohem stvořená,
stále jsi byla nevinná.
Hvězdo jitřní, snímáš z nás neštěstí.

A když jsi rodila, Panno Bohem oplodněná,
stále jsi byla nevinná.
Hvězdo jitřní, snímáš z nás neštěstí.

A když se syn narodil, Panno Matko,
stále jsi byla nevinná.
Hvězdo jitřní, snímáš z nás neštěstí.Teskná píseň hříšníků prosících Pannu o odpuštění a přímluvu u Boha. Gothart ji hraje poněkud rozjásaně, snad vlivem chytlavé melodie svádějící k rychlejšímu tempu. Jak asi píseň opravdu zněla, můžete slyšet na CD Medieval music pana Ivanova nebo na CD Domáč české skupiny Neglegere.


Santa Maria, strela do dia

(Cantiga n. C)

Santa Maria, strela do dia,
mostramos via
per Deus et nos guia.

Ca veer fazelos erados
que perder foran per pecados
enteder de que mui culpados
son mais per ti son perdoados
da ousadia que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.

Amostrarnos deves carreira
por gannar en toda maneira
a senpar luz et verdadeira
que tu darnos podes sanlleria
ca Deus a ti a
outorgaria
et a querria
por ti dar et daria.

Guiar ben nos pod´o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy´et riso
pora quen en el creer quiso.
Et prazemmia
se te prazia
que foss´a mia
alm´en tal compannia.

Svatá Marie, hvězdo denníSvatá Marie, hvězdo denní,
ukaž nám cestu
k Bohu a veď nás.

Ty vidíš ty, co chybili,
jenž byli zatraceni pro své hříchy,
vědomi, že jsou velice vinni,
ale že skrze tebe dojdou odpuštění,
pro neprozřetelnost, která dovolila
dopustit se pošetilosti,
které nemuseli.

Můžeš nám ukázat cestu
jak vždy získat
jedinečné a pravdivé světlo,
které jedině ty nám můžeš dát,
pro Boha jsi
to na sebe uložila
a my se zas tobě
ochotně oddáme.

Tvá moudrost nás může vést dál,
lépe nežli cokoliv jiného do Ráje,
kde Bůh dává radost a štěstí
pro každého, kdo v něj uvěří.
A radoval by se
kdyby tě potěšilo,
že má duše
může být v takové společnosti.Procesní píseň k uctění Panny Marie.


Stella splendens

(Llibre Vermell)

Stella splendens in monte
ut solis radium
miraculis serrato exhaudi populum.

Cuncurrunt universi gaudentes populi
divites et egeni grandes et parvuli
ipsum ingrediuntur ut cernunt occuli
et inde revertuntur graciis repleti.

Principes et magnates extirpe regia
seculi potestantes optenta venia
peccaminum proclamat tundentes pectota,
poplite flexo clamant hic: Ave Maria.

Prelati et barones, comites incliti,
religiosi omnes atque presbiteri,
milites, mercatores, cives marinari,
burgenses, piscatores premiantur ibi.

Rustici, aratores, nec non notarii,
advocati, scultores, cuncti ligni fabri,
sartores et sutores, nec non lanifici,
artifices et omnes gratulantur ibi.

Regine, cimitisse, illustres domine,
potentes et ancille, iuvenes parvule,
virgenes et antique, pariter vidue
conscendunt et hunc montem, et religiose.

Cetus hic aggregantur, hic ut exhibeant
vota regreciantur, ut ipsa et reddant
aulam istam distantes, hoc cuncti videant,
iocalibus ornantes soluti redeant.

Cunti ergo precantes sexus utriusque,
mentes nostras mundantes oremus devote
Virginem gloriosam, Matrem clementie
in celis graciosam senciamus vere.

Hvězdo zářícíZářící hvězdo na hoře zázraků
jsi jako sluneční paprsek,
vyslechni své oddané.

Všichni přicházejí v radosti, národy světa,
bohatí, chudí, významní i ubozí,
vystupují na horu a po rozjímání
se vracejí zpět plní milosti.

Princové a velmoži z královských rodů,
mocní tohoto světa, jakmile přijali milost
vyznali se ze svých hříchů, bili se v prsa
a na kolenou volali: Zdrávas Maria!

Preláti a šlechtici se svými průvody,
všichni duchovní, a také kněží,
vojáci, kupci, občané námořníci,
měšťané i rybáři se tam společně radují.

Venkované, rolníci a také písaři,
advokáti, sochaři, všichni tesaři,
krejčí a obuvníci a také tkalci,
řemeslníci: a ti všichni Ti děkují.

Královny, hraběnky, vznešené ženy,
vládkyně i služky, mladé dívenky,
panny i stařeny, stejně tak vdovy
vystupují na horu a přísahají.


sloka, jejíž výklad mi zatím není zcela jasný. Snad časem...


Všichni se zbožně a opravdově modleme,
vědomi si svých hříchů,
ke slavné Panně, Matce dobrotivosti,
abychom pocítili půvabnou Pannu Marii na nebesích.Roman von Müschwerk
15.12.2000