Vše začalo tehdy, když mě kdysi při poslechu středověkých písní skupiny Gothart napadlo: "O čem to asi je?" A tak jsem sedl a pustil se do studia. Plody mého snažení, o něž jsem se rozhodl s vámi podělit, teď máte možnost posoudit. Překlady sice na mnoha místech nebudou tak úplně košer, mnohde jsem improvizoval, ale snad nebudou případné chyby nijak zásadní. U lecčehos, co jsem nebyl schopen vydolovat z originálu, jsem si vypomohl různými knihami o středověké hudbě, booklety a podobně. Nejsa básník, nepokoušel jsem se veršovat, ale naopak jsem překlady ponechal v (možná trochu příliš syrové) doslovnosti. Jednak vám to lépe přiblíží originální text písně, jednak vám to umožní učinit si lepší představu o práci autora textu. Povšimněte si například, že v "cantigas" nečiní autorovi obtíž ukončit větu uprostřed posledního řádku sloky a třemi čtyřmi slovy nakousnout větu další. Podobně si počínal i autor písně "Kalenda maya".

Asi se vám bude zdát rovněž zvláštní, že některé písně jsou nějak podivně dlouhé - delší, než jak je znáte z poslechu. To proto, že většina dnešních kapel hrajících tzv. "středověkou hudbu", nezpívá všechno, co dávný autor kdysi napsal. Text bývá dlouhý, nikdo mu nerozumí, tak proč s ním dlouho otravovat. A pak: jde hlavně o melodii, o rytmus, nikoliv o sdělení. Abyste přesto o nic nepřišli, uvádím vše pokud možno v původní délce i s příslušným překladem.

Další obtíží je překlad názvu. Náboženské písně se, stejně jako ve středověku ani dnes, nijak nejmenovaly, tzn. nemají obvyklý slovný název. Píseň je charakterizována sborníkem a číslem, např. Cantigas de Santa Maria XXXVIII. (všimněte si, že Gotharti toto také důsledně dodržují). Zpěváci účastnící se obřadu ví, ze kterého zpěvníku se bude zpívat a tudíž pro určení následující písně postačí pouze číslo udávající její pořadí ve zpěvníku vyvěšené na tabulce po straně oltáře. Ovšem pro potřeby současného posluchače, který si pořídí hudební nosič, je nutné i tyto písně opatřit názvem. Pro tvorbu názvu obvykle poslouží počáteční dvě slova textu, což ovšem někdy může vést k poněkud zvláštním výsledkům. Tak úvodní řádek Libre Vermell VI. začíná slovy "Cuncti simus concanentes", což doslovně přeloženo znamená "Všichni ať jsme zvolající", česky tedy "Všichni zvolejme". Potom by ovšem bylo nutné překládat název "Cuncti simus" do češtiny jako "Všichni ať jsme" nebo "Všichni buďme", což je nesmysl. Takže některé názvy ponechávám bez překladu.
Krless: http://www.krless.cz
Gothart: http://www.gothart.cz
Duivelspack: http://www.duivelspack.de
Corvus Corax: http://www.corvuscorax.de
Carmina Burana: http://www.areacom.it/arte_cultura/duke/cb.htm
Cantigas de Santa Maria: http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimilies/