Na této stráce naleznete výplody mé činorodosti v podobě tištěné nebo cdečkové, které si můžete objednat na dobírku prostřednictvím e-mailu. Snad vás nabídka zaujme a ceny potěší.


Antonio Manciolino 1531    NOVINKA !

Antonio Manciolino byl boloňským mistrem šermu a současníkem mnohem známějšího Achille Marozza. V roce 1531 vydal v Benátkách nejstarší známou tištěnou italskou knihu o šermu. Nese titul Opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte novamente corretta et stampata a v sedmi kapitolách pojednává o šermu samotným mečem, mečem v kombinaci s dýkou, pláštěm či několika druhy štítů a šerm dřevcovými zbraněmi. Text této útlé knížky o rozměrech 14,8 x 10 cm čítající 127 stran však pravděpodobně vznikl v letech 1522-23. Jedná se o velmi významný zdroj pro šerm mečem a puklířem, mečem a štítem a šerm dřevcovými zbraněmi. Hodny pozornosti jsou zejména pasáže o práci rubovým ostřím a obecné rady, jež uděluje mistr všem šermířům. CD obsahuje 237 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 9 obrázků a 3 brožurky ve formátu .pdf připravené k vytištění: faksimile knihy (64 stran), překlad (47 stran) a trankripce + překlad (85 stran). Cena 380 Kč včetně dobírky.


Peter von Danzig 1452

Peter von Danzig byl německým šermířským mistrem pocházejícím z dnes polského města Gdaňsk, ale činný ve městě Ingolstadt. Jeho originální fechtbuch napsaný v roce 1452 vysvětluje na 225 stranách šermířské umění mistrů Johannese Liechtenauera, Andrease Lignitzera, Martena Hundfeltze a Otta a představuje jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku. CD obsahuje 468 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 6 obrázků, resp. fotokopií stran rukopisu a 2 brožurky ve formátu .pdf připravené k vytištění: překlad (82 stran) a trankripce + překlad (135 stran). Cena 380 Kč včetně dobírky.


I.33

I.33 je vůbec nejstarší dochovanou knihou o šermu. Za autora je považován Johannes von Würzburg a jako rok vzniku bývá uváděn nejčastěji rok 1295. 63 barevných vyobrazení doprovázených 132 odstavci latinského textu probírá překvapivě moderní a promyšlený styl šermu mečem o puklířem. CD obsahuje originální text, jeho český překlad, 63 původních barevných vyobrazení, rozbor rukopisu, popis šermířských technik doprovázený spoustou ilustračních schémat a brožurku ve formátu .pdf připravenou k vytištění. Cena 380 Kč včetně dobírky.


Odívání ve středověku I. a II.

Sešitové publikace pojednávající o středověkém odívání v Evropě. Narozdíl od běžného trendu českých historiků nahlížet na dějiny evropského odívání pouze v dimenzích Francie, Itálie, Německa a Čech, takto omezený rozhled postrádám. V publikacích nechybí žádný z významných národů v evropských dějinách. Najdete tu odívání Vikingů, Normanů, Irů, Anglosasů, Mongolů, Arabů, Saracénů, Maďarů, Vlámů, Skotů a dalších.


Daz bůch von gůter spise

Překlad německé kuchařské knihy o 101 receptu, kterou sestavil někdy mezi lety 1345-54 Michael de Leone, notář arcibiskupa z Würzburgu. Brožurka o 40 stranách. Cena 180 Kč včetně dobírky.


Daz Kochbuch der Sabuna Welserin

Sbírka 207 receptů, pod kterou je jako autorka podepsána paní Sabina Welserin. Vydáno v Augsburgu L.P. 1553. Brožurka o 80 stranách. Cena 180 Kč včetně dobírky.


Připravuje se:

Paulus Kal

Mistr Paulus Kal vydal vlastní knihu podle tradiční německé školy někdy v letech 1458-67. Jedná se o poměrně skromný sešitek bez textového doprovodu (Ms.1825). Mnohem bohatší vydání (Cgm.1507) je skvělým obrazovým doplňkem k dílu Petera von Danzig. CD obsahuje oba dva rukopisy včetně překladů doprovodných textů a je pro pochopení vyobrazených technik doprovázeno komentáři z pera Petera von Danzig a Hanse Talhoffera. Léto 2009


Hans Talhoffer 1459

Knihy Hanse Talhoffera (první vydaná roku 1443) se staly jedním z pilířů současného "historického šermu" a mnohý dnešní šermíř se na Hanse Talhoffera odvolává, aniž by věděl, co vlastně mistr píše. Obrazově i textově nejbohatším je rukopis vydaný v roce 1459 (310 stran), který podle Talhoffera přepsal a ilustroval Michel Rotwyler. Kromě klasického nástinu lichtenauerova stylu šermu dlouhým mečem pojednává zejména o soudních soubojích, k nimž je ostatně veškerý Talhofferem probíraný šerm určen. Velkou samostatnou kapitolu tvoří také všemožné válečné stroje a pomůcky a mnoho prostoru je věnováno také anatomii a astrologii. Léto 2009


Odívání ve středověku III.


kontakt:

ing. Roman Vaverka
e-mail: myschwerk@seznam.cz