Antonio Manciolino byl boloňským mistrem šermu a současníkem mnohem známějšího Achille Marozza. V roce 1531 vydal v Benátkách u Nicola d´Aristotile zvaného Zoppino nejstarší známou tištěnou italskou knihu o šermu. Nese titul Opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte novamente corretta et stampata a v sedmi kapitolách pojednává o šermu samotným mečem, mečem v kombinaci s dýkou, pláštěm či několika druhy štítů a šerm dřevcovými zbraněmi. Název "Opera nova" znamená "nové dílo" a v Itálii objevuje se poměrně často. Autoři, jako zde Manciolino, se jím snažili vytvořit punc převratné novinky. Tato kniha je zajímavá také tím, že z ní vycházel ve svém objevném díle Achille Marozzo. Dochovalo se větší množství exemplářů této útlé knížky o rozměrech 14,8 x 10 cm čítající 127 stran textu a 9 obrázků: Bibliothéque Nationale France jako položka R 3443, Universitätsbibliothek Salzburg pod označením F I 779, Biblioteca civica A. Mai - Bergamo BG0026, Biblioteca civica Queriniana - Brescia BS0026, Biblioteca Apostolica vaticana - Stato cittá del Vaticano EX0001, Biblioteca comunale Teresiana - Mantova MN0035*, Biblioteca Estense Universitaria - Modena MO0089, Biblioteca universitaria - Padova PD0158, Biblioteca nazionale centrale - Roma RM0267, Biblioteca Reale - Torino TO0263, Biblioteche della Fondazione Giorgio Cini onlus - Venezia VE0239, Collezione privata Casagrande - San Doné di Piave VE0259.
Rok vydání 1531 ovšem není rokem vzniku díla, neboť v titulu stojí: "novamente corretta et stampata" (znovu opravená a vytištěná). To znamená, že jej Manciolino vydal již dříve. Kniha je dedikována Luisi de Cordola, vévodovi di Sessa, mluvčímu papeže Adriana VI. vládnoucího v letech 1522- 23. Z toho lze vyvodit hypotézu, že v této době Manciolino dokončil a uveřejnil svou knihu.

Kompletní překlad můžete získat ve formě CD, které obsahuje 237 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 9 obrázků a 3 brožurky ve formátu .pdf připravené k vytištění: faksimile knihy (64 stran), překlad (47 stran) a trankripce + překlad (85 stran). Cena 380 Kč včetně dobírky. Objednávku můžete učinit prostřednictvím stránky Publikace na prodej.