Toto krátké torzo kuchařského spisku pochází z východního Pruska (dnes Polsko), kde byl nalezen v knihovně řádu německých rytířů na hradě Malbork (dříve Marienburg). Datován je do 2. poloviny 15. století, ale může se jednat rovněž o opis staršího textu či výpis z něj. Dochovalo se 33 receptů, z nichž některé jsou bohužel díky poškození listiny nekompletní.


1.
Von Leberenne ein Gericht Nym ein Lebern und hertte Eir, die stoß in einem Morsterstein und meing daz mitt guttem luttern Wein oder mit Essig und daß soll man dirchstreichein ader mallenn und nim Zwiffel und sowdt die im Smalcz. das soll mann giessen uber Fisch ader Wilprett ader Fleisch, Huner ader worüber du wilst.

 
Pokrm z jater. Vezmi játra a natvrdo uvařené vejce, roztluč je v moždíři a smíchej s dobrým lutrem1 nebo s octem a mělo by se to propasírovat nebo umlít. A vezmi cibuli a osmahni ji v tuku. Měla by se tím polévat ryba nebo zvěřina nebo maso, slepice nebo co chceš.

1 vinná pálenka po první destilaci


2.
Eynne Speiße vonn Huneren Nym Huner die gebrotenn sein, zulegs nim weiß Brott und mach ein dunnenn Eirtagk, stoß Saffrann vnd Pfefer imer und daß zusammen menge es woll im Wasser und nim Morser mytt frischenn Smalltz und stoß das zu Mulle und ebenne es obenn mytt einer Kellenn und deck es mitt einer Schussell zu und kere den Morser dicke zu dem Fure, daß er gliche heiß werde und richt das ann in ein Schussell.

 
Jídlo ze slepice. Vezmi upečenou slepici, k ní vezmi bílý chléb a udělej řídké vaječné těsto. Roztluč šafrán a pepř a společně dobře rozmíchej ve vodě a vezmi hmoždíř s čerstvým tukem a roztluč na prach a shora to urovnej lžící a přiklop mísou a otoč hmoždíř dnem k ohni, aby byl ohříván stejnoměrně a postav ho do mísy.


3.
Gefulte Hechte Niem gefuge Hechte und loß die Rindenn dor in zu denn Orenn. nim Fisch welecherley die sindt und sude sie und leß das Grett, stoß in einem Morsser, hack dar zu Salbein, Peffer, Komell, Saffran da mitt sol mann denn Hecht spreingen, Salcz ußwenden und leg in uff ein Rost und brott in jor schon und nicht zu heiß. auch ma... du einen auch machenn mytt ...

 
Plněná štika. Vezmi vyvrženou štiku a stáhni kůži k žábrám. Vezmi rybu, jakákoli je, a uvař ji a odstraň páteř, roztluč v hmoždíři, nasekej k ní šalvěj, kmín, šafrán, jimž by se měla štika posypat, zvnějšku osol a polož na rošt a důkladně upeč a nepřipal. Také ji můžeš udělat s ...


4.
Willtu machenn gehalwirtt Oppffell So nim eingerurtte Eir von vyrlei Farbenn, schnede ein Appffell an einem Virttell und niem aus yedem Theill denn Kerenn und die Scholffenn, die umb den Kernn ist und ffulle dor ein yede Farb und steck sye an einen Spressell und zeich sie durch einen dunnenn straubenn Teick und wan du sie gebeckst, so schneidt sie uff und bestriß mytt Zucker.

 
Chceš-li udělat čtvrcené jablko, vezmi našlehaná vejce čtyř barev, nakrájej jablko na čtvrtky a z každé části odstraň jadérka a jadřinec, který je okolo jadérek, a každou z nich naplň jednou barvou a napíchni na špejli a protáhni řídkým těstem. A když je upečeš, nakrájej je a posyp cukrem.


5.
Willtu ein Galhartt von Fischenn so niem einenn Hecht und seudt denn dem woll und loß da von daß Gebrett und nim Lauck und setz es uff ein Collenn und laß das sidenn und .... das predt und thu dorein .... und Zucker genunck und misch es durch ein ander weder zu dyck ader zu din das es sich gissenn laß. als Lattwergenn thu es uff ein Schussell.

 
Chceš-li želatinu z ryb, vezmi štiku a dobře ji uvař a vyjmi z ní vnitřnosti a přidej česnek a postav na uhlíky a nechej vařit a .... chléb a přidej ho .... a dost cukru a opět míchej až zhoustne, aby se nechalo slít přes sítko do mísy.


6.
Willthu machenn ein gefullte Leber vonn Eyern so niem ein Leber und hacke die gar klein und wirtz sie woll und niem dann ein heirigenn Speck und Weinber und lege das Netz for dich und bestreich es wol mytt Eyrthottern und nim dann die Leber und schlags uff das Netz und schlag ein ander Nez daruber und verspeill das woll und leg es dann uff ein Rost und beschlags mytt Eyrdottern und mitt Petersilge.

 
Chceš-li udělat plněná játra z vajec, vezmi játra a nasekej je nadrobno a dobře je okořeň a pak vezmi prvotřídní slaninu a vinné hrozny a polož je před sebe na síťku a dobře potři žloutkem a potom vezmi játra a rozlož je na síťku a další síťku polož shora a dobře sešpendli a pak polož na rošt a potři žloutkem a petrželí.


7.
Willthu machenn gutt Wilpratt von Rindtfleisch so hack es klein und niem einenn Sweif von einem Kalb und thu denn in einenn Haffenn und sez es uff ein Collenn und rür es bis es sydenn würdt, so geus es dan uff das Fleeß. so vecht es die Gestalt alls Wilpratt und hack darunter Eir und herthes Brott und würtz es woll abe und mach dann Ballennn darauß alls die veist und seidt die inne einer Fleischprue und schneidt es klein alls das Wilpratt und mach ein Peffer darzu und würz es woll und lege das Wilpratt darein und versalcz nicht.

 
Chceš-li udělat dobrou zvěřinu z hovězího, nasekej ho nadrobno a vezmi ocas z telete a přihoď jej do hrnce a postav na uhlíky a přiveď k varu. Pak maso slij a uvidíš, že vypadá jako zvěřina. A nasekej do toho vejce a tvrdý chléb a dobře okořeň a pak z toho udělej tlustý balíček a vař jej v masovém vývaru a nakrájej na tenké plátky jako zvěřinu a opepři a dobře okořeň a zvěřinu naservíruj a nepřesol.


8.
Willthu machenn ein gutts gebackenes von Lungenn so hack die Lungen cklein und ein wintzigk gesettes Specks darunter und zwenn Eirtoter und gute Wirtz und hack es gar klein und mach clein Kugl daraus und mach ein guettenn starckenn Teygk und zeyg die Kugell durch und back es inne Smaltz und versalcz nicht.

 
Chceš-li udělat dobré pečivo z plic, nasekej plíce nadrobno a přidej ždibec vařené slaniny a dva žloutky a dobré koření a nasekej to na velmi drobno a udělej z toho kuličku a udělej dobré tuhé těsto a kouli jím protáhni a smaž v tuku a nepřesol.


9.
Grün Sülcz vonn Hünerenn so nim Haußenploßenn und seydt die in ir eigenenn Brue und stoß Pettersylgenn cleinn und nim Essig und Wein wie zu einner anndernn Sulznn und wurcz sie woll aber kein Saffran und geuß uber Fleisch ader waruber du willtt.

 
Zelený sulc ze slepic. Vezmi vyzinu2 a vař ji ve vlastním vývaru a roztluč nadrobno petržel a vezmi ocet a víno, jako pro ostatní sulcy, a dobře okořeň, ale šafránem málo, a nalij přes maso nebo přes co chceš.

2 vyzina - upravená blána plovacího měchýře vyzy nebo jesetera. Používá se jako čiřidlo při výrobě kvasných nápojů.


10.
Willthu weiß machen gebrottenn Huner so nym das weiß von Eirenn und ein wenig Melles darunter und darmitt solst dus begissenn und thus dornoch wider zu dem Feuere.

 
Chceš-li umět udělat pečenou slepici, vezmi vaječný bílek a k tomu trochu mouky a tím bys ji měl polít a dát opět na oheň.


11.
Zu grunnen Hünerenn nim Petterlein den stos dann inn einem Morsser und ein wennig Mells und Eyr und bedreff die Huner damitt und legs denn wider zu dem Feir.

 
Pro zelenou slepici vezmi petržel, roztluč ji v hmoždíři a přidej trochu mouky a vejce a slepici jimi potři a opět polož na oheň.


12.
Zu swarczenn Huner nim Leckcochenn und bron denn bis er swarz wer alls ein Pfefferbrott und stoß dem clein in einem Morsser und schlag Eir darein und dreib eß mytt durch ein Thuch und begeuß die Hiner damütt und wan sie gebrotten sein so soll man sie spickenn mitt Neglenn.

 
Pro černou slepici vezmi mazanec a opraž ho, až bude černý jako pepřový chléb a roztluč nadrobno v moždíři a rozklepni do toho vejce a zceď přes šátek a slepici tím polij. A když je upečená, může se prošpikovat hřebíčkem.


13.
Wilthu machen Kungßhuner so nim gebrottenn Huner und hacke die zu cleime Stücklenn und nim frisch Eir und misch die mitt gestossem Imgber geweß daß in einem veißenn Morsser der heiß sey und thu darzu Saffrann und salcz ein wenig und thuu eß zu dem Fewer und loß sie backenn.

 
Chceš-li udělat královskou slepici, vezmi upečenou slepici a nasekej ji na malé kousky a vezmi čerstvé vejce a smíchej ho s roztlučeným zázvorem, vlož do tlustostěnného rozehřátého hmoždíře a přidej šafrán a trochu soli a dej na oheň a nechej péci.


14.
Wilthu auß einem Ole zwene machenn so nim ein frische Alle und wasche ime abe denn Scleim mitt calter Eschenn und zeig ime abe die Hautt pis uff denn Zagell. hacke Salbeinn und Petterleinn und darzu gestossenn Peffer und salcz es zu massenn wirff eß uff die Elle, zeig die Huott wider doruber, besprengs uswendig mytt Salcz und brott in schön.

 
Chceš-li udělat pochoutku z úhoře, vezmi čerstvého úhoře a studeným popelem z něj smyj sliz a stáhni mu kůži až k ocasu. Nasekej šalvěj a petržel a k tomu drcený pepř a sůl, úhoře tím posyp, přetáhni kůži zpět, zvnějšku posyp solí a pěkně upeč.


15.
Wilthu machenn ein guettenn weyschen Kuchen so nim uf zehenn Eyr und zuschlag die woll und nim dorzu Pettersilgenn und rure eß under ein ander und nyme einenn Morsser vnd secz in vff ein glutt uundt thu dorein einenn Loffell voll Smalcz und loß das heyß werden und geweß die Eir dorein und laß es kulle backenn und richt es dann allso ganz annversalzytt.

 
Chceš-li udělat dobrý bílý koláč, vezmi deset vajec a důkladně je rozšlehej a vezmi k nim petržel a navzájem promíchej a vezmi hmoždíř a postav jej na oheň a dej do něj plnou lžíci tuku a nechej rozpálit a vejce do něj vlij a nechej péci a pak to přichystej tak, abys to nepřesolil.


16.
Wilthu machenn ein Hirßcornn item zu der zeytt alls es weig ist so nim das Gehürnn und seidtt das und mach es sauber und schneidt das zu Scheinenn alls vill du wilst ader des Gehirns gebinenn magst und nim ein Honeg vnd seudt die Unsauberlichkeitt davon und nim dan Leckuchen und ßebe in und nim dan die Peis die du nitt gewinenn canst und hacke die und stoß die clein unnd nyme ein wenig Honegs und geribenn Leckuchenn und deß Hirenn Swayß und streich es durch ein Thuch und leg das Gehornn darein und laß es siedenn.

 
Chceš-li udělat mozeček, tedy v čase posvícení, vezmi mozek a povař ho a očisti a nakrájej na proužky, jakobys chtěl nebo mohl mozkové cévy svázat a vezmi med a vyvař z něj nečistoty a vezmi mazanec a nadrob ho tam a pak vezmi přísady, jež můžeš získat, a nasekej nadrobno a vezmi trochu medu a nastrouhaný mazanec a tuk z mozku a propasíruj skrz látku a vlož do toho mozek a nechej vařit.


17.
Wilthu machenn ein Sulzenn, die dreyerley Gestaltt hatt so nim Haueßenn plossenn die verseudtt inn Wasser schonn und nyme dan dicke Mandell und Petersiligenn und hacke den gar klein und reib in ein Scherbenn der Mandell Milch und thu dan denn Trithell der Milch doruntter und zuckers den woll abe, das wirdt ein grüne Varbe und nyme dan disse zwey Theill und seudt inne einer Pffanenn und zucker es auch abe und loß es sidenn und geueß ein Theill alls weiß uff ein Pffenlein und mach dann das drytthell gell gleich und geuß und geueß daß auch uff ein Pffendleinn und laß es dann stenn und seudt und seudt dann die grin Varbe auch in einer Pffanenn und geuß dann alls uff ein Pffanenn. also hastu dreuerley Varbe und las eß stein, biß es hertt wirtt und habe es denne uber das Feuer und zuck es baldt herabe und schlag es denn uff ein Panck und schneidt eß dann schagzaglett und leg es denn uff ein Schussell, ein weill weiß, ein weill gell, einn grine biß die Schüssell voll wyrtt und versalcz nicht.

 
Chceš-li udělat sulc, který má tři podoby, vezmi nasekané plotice3, které dobře povař ve vodě a vezmi tučné mandle a petržel a nasekej je zcela nadrobno a nastrouhej do krajáče mandlového mléka a pak do toho přidej třetí díl mléka a dobře ocukruj. Bude to zelené barvy. A vezmi tyto dva díly a vař je v pánvi a také ocukruj a nechej vařit a rovněž přilij jeden díl bílého na pánvičku a stejně udělej třetí díl rosolu a také ho nalij na pánev. Tak máš tři barvy a nechej je ztuhnout. Až ztuhnou, dej je nad oheň a hned je odtrhni a polož na prkénko. Pak je nakrájej na kostky a pokládej na mísu jeden díl bílé, jeden díl žluté, jeden zelené, až bude mísa plná4 a nepřesol.

3 plosse lze ovšem přeložit také jako "cejn"
4 vznikne tak barevný šachovnicový vzor


18.
Wilthu ein gruneß von Huzellen machenn so wasche die Huzell gar schone und stos sie clein und streich sie durch mytt Wein und seidt sye dann woll und thu dan darein guett Hoengk und wurz genuck und wer es zu din, so reib Prott darein und thu es in ein Haffenn so bleybett es dir iv. ader vi. wochen guett. das magst kallt ader warm gebenn und streu Zucker daruff und Zimettrindenn.

 
Chceš-li udělat zelené z křížal, křížaly důkladně omyj a roztluč nadrobno a roztluč s vínem a pak je dobře povař a přidej dobrý med a dost koření a když je to příliš řídké, nastouhej do toho chléb a vlož do hrnce. Tak to zůstane 4 nebo 6 týdnů dobré. Můžeš podávat studené nebo teplé a posyp cukrem a skořicí.


19.
Eym gudt Bastede nim Fisch und schoppe die und zeich eim abe die Hautt wan er her walldt, so haue em zu klein Stücklenn, hacke Pettersilge und Salbeinn dar ein und thu dar zu Peffer, Inber, Zimttrindenn und Saffran, temperer das woll under ein ander mit Wein und mach ein dünenn Striben und thu die Fysch darein und geuß denn Wein dar uff und deck es mytt einem Deyge und mag das umen und umenn gantz und brig obenn eyn Logh dar ein und mach dar for ein Blezelein von Deyge und las es vast packenn. also magstu auch von Hunernn, Vogellen, Wilpratt ader von Fleysche also machenn.

 
Pro dobrou paštiku vezmi rybu a nařízni ji a stáhni z kůže. Když ji uvaříš, nasekej ji na malé kousky, nasekej do toho petržel a šalvěj a přidej pepř, zázvor, skořici a šafrán, dobře ohřej spolu s vínem. Zhotov si tenký korpus5, vlož do něj rybu a pak zalij vínem a přiklop těstem a můžeš ji několikrát překlopit a shora do toho udělej dírku a posyp strouhankou z těsta a nechej pomalu péci. Také to můžeš udělat ze slepic, z ptáků, ze zvěřiny nebo z masa.

5 Vnitřek nádoby oblep tenkým plátem těsta a plátek těsta si nechej také na přiklopení svrchu.


20.
Wylthu machen gudtt Morsserkuchenn so schneidt Semell gewurfflett und kloppff Eyr clein und thu die Semell dar unter und schneidt dar unter Musckatt oder Musckattblüde und mach es gell und schneidt dar under geprottenn Huner ader magst nemen Lebern und Meglen und Ffusslenn und setz es uff ein Glutt und geuß dan die Ffull dorein und loß es packenn und gibß hin.

 
Chceš-li udělat dobrý koláč v hmoždíři, nakrájej housku na kostky a rozklepni vejce a housku do něj vlož. Do toho nakrájej muškátový oříšek nebo muškátový květ a vypracuj z toho želatinu a nakrájej do toho upečenou slepici nebo můžeš vzít játra a sleziny a nožky a postav to do žáru a vlij náplň a nechej péci a podávej.


21.
Wilthu machenn Morsserkochenn so reib Semel clein und schlag Eyer doruntter und mach es gell und wurtz es woll und schneid Musckatten clein dorunder ader Mußkattenblude und thu ein Smalcz in einenn Morsser und secz in uff ein Gludt und geuß eß darein und wen es gebeckett, so schneidts zu Scheiben.

 
Chceš-li udělat dobrý koláč v hmoždíři, nadrobno nastrouhej housku a rozbij do toho vejce a hladce vypracuj a dobře okořeň a nakrájej do toho drobně muškátový oříšek nebo muškátový květ. Do hmoždíře dej tuk, postav ho do žáru a nalij to dovnitř. A když je to upečeno, nakrájej na plátky.


22.
Wilthu Prottwirst inn der Fastenn machenn so nim gutt Veigenn und überseydt die und stoß die clein und soltst sie auch vor clein hackenn und leg sye uff ein Prett und nim geriben Leckogen darunder und welths als langh, als ein Brottwurst ist und mach ein dickenn Strawbentagk vonn Wein und zeich die Wirst der dirch und packs dann schonn. gib ein Zucker darzu.

 
Chceš-li udělat klobásu v tuku, vezmi dobré fíky a rozvař je a roztluč je a před tím bys je měl nadrobno nasekat. A polož je na desku a vezmi pod ně strouhaný mazanec a rozprostři tak široce jak dlouze, jako je klobása. A udělej husté těsto z vína a protáhni klobásu skrz ně a pěkně upeč. Podávej k tomu cukr.


23.
Wilthu geprest Sweinßkoppff machenn so nim Karppffenn, Schelenn ader Parbenn und schupp sie schön und mach sie zu Stüczkenn und thu sie in ein Pffanen und geweß dorann halbß Wasser und halbß Wein, das die Prue einß Fingers lanck uber die Fisch gee und halt sie uber ein gutt Feuer und loß sie sidenn und wan sie halp eingesoten sindt, so sengh die Prue abe davonn und nim die Fysch und thu die Grett dorauß und ... hacks das Geprett clain ein wenig durch ein ander und thu es wider in die Pfanne und geweß die Prüe wider daranne und laß es wider ein wenig einsiden und die Schuppen seudt und streuch sie durch und geuß es als samptt in ein Hefflen und los eß sten piß herdt ist, so habe es wider uber das Feuer und zuck es pald wider herabe und schlag es uff ein Panck und schneudt es in ein kalte susse Prue in der Fasten für gepreste Sweinßkoffpf.

 
Chceš-li udělat lisovanou prasečí hlavu, vezmi kapra, lína nebo parmu a polož na pánev a nalij do ní polovinu vody a polovinu vína, aby vývar sahal prst nad rybu a drž nad dobrým ohněm a nechej vařit. A když je napůl uvařená, vývar slij, rybu vezmi a vyndej z ní páteř a ... vnitřnosti nasekej nadrobno, trochu promíchej a opět dej na pánev a přelij vývarem a nechej trochu povařit. Šupiny uvař, zceď a slij do hrnce a nechej odstát, až to ztuhne. Pak dej opět na oheň a odtrhni na prkénko. O masopustu to namáčej ve studeném sladkém vývaru pro lisovanou prasečí hlavu.


24.
Die guette Salcz reybe Kloblechauch mitt Salcz die Heubptt schölle schone und menge vi. Eir darundrer an daß Weyß und ein wenig Wassers darzu, so wirtt es ein guette Sulcz.
Nyme Weinber und stos darzu sauer Oppffell und meinge das zusammen und truckenn das woll auß. die Salcz ist gutt.

 
Dobrá omáčka. Utři česnek se solí, pěkně celou hlavičku, a přimíchej 6 vajec bez bílku a k tomu trochu vody. To bude dobrá omáčka.
Vezmi vinné hrozny a roztluč k nim kyselé jablko a smíchej a dobře vymačkej. Tato omáčka je dobrá.


25.
Salczen zu weyssen Hunern nyme Weinber, die stoß clein und nim den pesten Wein und schlag es durch mitt guttenn Würtzenn.

 
Omáčka k bílé slepici. Vezmi vinné hrozny, roztluč je a vezmi nejlepší víno a přepasíruj to s dobrým kořením.


26.
Salczen zu rotten Hunerenn so nym Petterlein und Essig und dreyb es durch einander.

 
Omáčka k červené slepici. Vezmi petržel a ocet a společně utři.


27.
Sawarzes Huneres so nime Mandell und Weinber geleich und schlags thurg mytt Essig und Wein.

 
K černé slepici vezmi mandle a vinné hrozny a roztluč s octem nebo s vínem.


28.
Wilthu machenn eynne gutte Salsen so nim Asschlauch und stoß denn mytt Salcz und meng inn mit Wein ader Essig und druck denn Safft auß. die Salls ist guett czu Rinderennprottenn.

 
Chceš-li udělat dobrou omáčku, vezmi ..... a roztluč jej se solí a smíchej s vínem nebo s octem a pak vymačkej šťávu. Je to dobrá omáčka k pečením ze zvěřiny.


29.
Wilthu machenn eynn gutte Salsenn von Letzeltenn so schneidi in din alls ein Pefferprott und seidt inne abe mitt Wein und streich enn durch als ein Peffer und thu darzu Zimendtrinttenn und Inber des genug sey und welles ab in einer Pfannen und geuß uff die Salsennschüssell und thu ein Zucker daruff.

 
Chceš-li udělat dobrou omáčku z .... , tak je nakrájej tence jako pepřový chléb a svař s vínem a propasíruj jako pepř a přidej skořicovou kůru a zázvor, kterého je dost, a rozmíchej na pánvi a nalej do mísy na omáčky a přidej cukr.


30.
Wilthu ein guette Salssen machen so nim Weintreiblenn und sauer Oppffel und stoß es zusammen, meng eß mytt Weynn ader mitt Essig. die sals ist guett zu safftigen Prattenn und zu Fyschenn.

 
Chceš-li udělat dobrou omáčku, vezmi vinné mláto a kyselé jablko a spolu je roztluč, smíchej s vínem nebo s octem. Omáčka je dobrá k šťavnatým pečením a rybám.


31.
Wilthu machenn eynngemacht Crautt so seudt weysse Heuptt und ein zweythell Sennffs und das dritthell Hoengs und die selbing mach undereinander mitt Wein und thu darein Koemel und einß des genug und leg dan des gesotten Kraut darein unnd gibe es kalt. also magst auch priesen die Seudt mitt Würczenn und gyb sy hin.

 
Chceš-li udělat nakládané zelí, povař bílou hlávku a polovinu horčice a třetinu medu a totéž vypracuj společně s vínem a přidej kmín, jeden je dost, a vlož do toho uvařené zelí a nechej vychladnout. Můžeš ho také posypat kořením a podávat.


32.
Wilthu machenn groß Eyer so seudt die Eirtotter weig und mach dann inn ein iglichs Ey ein scheiblichs Lochelein ine die Spizenn und thu denn Totter herauß und hack Ppetersilienn und reib die Dotter darann und wermß eß inn Schmalcz und mach es nytt zu hertt und full es wider in die Schalenn und seudt sye wider und schel sy dann schönn und machs ein guete Prue.

 
Chceš-li udělat velké vejce, vař naměkko žloutek a pak udělej do jednoho vejce na špičce kulatou dírku a tou pak žloutek vyjmi a nasekej petržel a nastrouhej do ní žloutek a smaž v tuku a neudělej to příliš tvrdé a opět naplň do skořápek a znovu vař a pěkně je sepni a udělej dobrý vývar.


33.
Copplayt Eyr so reib ein weyß Semell und ein ...

 
Míchaná vejce. Nastrouhej bílou housku a ....
literatura:
Aus der Küche der deutschen Ordensritter, Gollub (Hg.), 1935

Roman von Müschwerk
2.3.2009