Tento pozoruhodný rytířský román napsaný na konci 13. století Dietrichem von der Glezze jsem začal překládat čistě jen v rámci učení se staré němčině. Ale po čase jsem zjistil, že jsem narazil na velice netypické dílko. A nedalo mi to se o tuto perlu nepodělit. Není to obvyklý příběh rytířského románu nebo dvorské lyriky. Děj oplývá dialogy typu: "Učiníš-li, co já chci (tzn. bude-li sex), dám ti koně (sokola, prsten apod.)". V závěru dojde i na homosexualitu. Nakonec to sice všechno skončí po rytířsku, ale to si počtete ...
zdroj: Heidelberg: cpg 341 (poč. 14. stol.), cpg 4 (1466/78), Bibl. Bodmeriana, ex. Erzbischöfl. Bibl. Kalocsa: Ms. 1


Pojednání o uspořádání a organizaci turnaje sepsal král René z Anjou patrně roku 1440 pro svého bratra Karla. Tato kniha se stala základní příručkou pro organizaci turnajů ve Francii i jinde v Evropě ve druhé polovině 15. století. Překlad doprovází množství původních vyobrazení a k dispozici je i originální starofrancouzský text krále Reného.
zdroj: Bibliotheque nationale de France, 2692-96


Je pozoruhodné, že jeden z nejstarších odborných textů o rybaření napsala žena - urozená paní Juliana Berners. Tento třiadvacetistránkový sešitek vyšel poprvé roku 1496 v Londýně, ovšem transkripci a překlad jsem pořídil z vydání z roku 1561.
zdroj: British Library: Wynken de Worde (1496), The Booke of haukynge, huntyng and fysshyng (1561, STC 3312)


Tzv. Saské zrcadlo (1224-1235) je nejstarším a nejvýznamnějším středověkým právním spisem. Pro mne je mimo jiné zajímavé také tím, že se věnuje soudním soubojům a tím představuje cenný protiklad k šermířským rukopisům, neboť ty pojednávají právě o šermu při soudních soubojích..
zdroj: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: mss 3.1. Aug. fol.


Čas od času se mi pod rukama mihnou texty týkající se rytířských řádů. Ty se i dnes těší mezi milovníky historie velké popularitě a proto zde uvádím jeden z nejzásadnějších dokumentů tohoto tématu - nejstarší regule templářského řádu stanovené roku 1129 koncilem v Troyes a následně v roce 1135 rozšířené na koncilu v Pise.
zdroj: Henri de Curzon, La Régle du Temple, 1886


Další raritou, o kterou nemohu české čtenáře ochudit, je zápis z výslechu londýnského transvestity a prostituta Johna Rykenera z roku 1395.
zdroj: Corporation of London Records Office, Plea and Memoranda Roll A34, m.2


Pasáž o trestech za sexuální prohřešky z byzantského zákoníku císaře Lva III. z roku 726.
zdroj: A Manual of Roman Law, E.Freshfied, Cambridge, 1926


Anthimův dopis je znám také pod názvem De observatione ciborum (O dodržování jídla). V 6. století jej pro ostrogótského krále Teodericha napsal byzantský lékař Anthimus. Dopis představuje jeden z mála raně středověkých textů pojednávajících o dobové gastronomii a názorech na vhodnou výživu.
zdroj: Epistula Anthimi - de observatione ciborum epistula, Eduard Liechtenhan, Leipzig, 1928