Fechtbuch 1459

Hans Talhoffer

Tzv. Thott 290 2´ (dnes uložen Kralovské Knihovně v Kodani ) byl vydán v roce 1459 a podle Talhoffera jej přepsal a ilustroval Michel Rotwyler.
Úvodní texty:

vpisek líc
vpisek rub
str.1a
str.1b
str.2a
str.2b

str.3a
str.3b
str.4a
str.4b
str.5a
str.5b

str.8a
str.8b
str.9a
str.9b
str.10a
str.10b

Příprava
str.11a-11b

Válečné a obléhací stroje a pomůcky
str.28-33
str.34-39
str.40-46
str.47-53
str.54-60
str.61-67
str.68-74
str.75-81
str.82-88
str.89-95
str.96-102

Zápas
str.103-107
str.108-112
str.113-117
str.118-122
str.123-126

Dýky
str.127-131
str.132-136
str.137-141
str.142-147

Bojová kladiva
str.71b-74b

Meč proti kopí, halapartně a palcátu
str.75a-77a
str.77b-79b

Boj mezi mužem a ženou
str.80a-83b

Boj v hrazení v plné zbroji i bez ní
str.84a-86b
str.87a-89a
str.89b-91b
str.92a-94a

Na koni
str.94b-97a

Hákové štíty
str.97b-99b
str.100a-103a

Text
str.103b

Typy hákových štítů
str.104a-106a

Zbraně a oděv
str.106b-110a

Hákové štíty
str.231-235
str.236-240
str.241-244

Meč a puklíř
str.245-249
str.250-254
str.255-257

Boj na koních
str.258-262
str.263-267
str.268-271

Bojová kladiva
str.272-276
str.277-281
str.282-285

Jeden proti dvěma
str.286

Zajímání
str.287-288

Závěrečné texty:

str.290
str.291
str.292
str.294
str.295
str.296
str.297

str.298
str.299
str.300
str.301
str.302
str.303

str.304
str.305
str.306
str.307
str.308
str.309
str.310
Hans Talhoffer: Medieval Combat, Trans. M.Rector, Greenhill Books/Lionel Leventhal, 2000
Talhoffers Fechtbuch - Aus dem Jahre 1459, Gerichtliche und andere Zweikäpfe darstellend, G.Hergsell, Praha 1889


Roman von Müschwerk
14.1.2002