Peter von Danzig byl německým šermířským mistrem pocházejícím z dnes polského města Gdaňsk, ale činný ve městě Ingolstadt. Jeho originální fechtbuch napsaný v roce 1452 vysvětluje na 225 stranách šermířské umění mistrů Johannese Liechtenauera, Andrease Lignitzera, Martena Hundfeltze a Otta. Obzvláště cenné jsou danzigovy komentáře k Liechtenauerovým kryptickým veršům, jimiž toto umění zpřístupnil širšímu okruhu čtenářů. V tomto ohledu představuje tento rukopis jeden z nejdůležitějších středověkých textů pro studium středověkého šermu, zápasu a boje. Neméně významné jsou také pasáže o boji na koni, které podstatným způsobem rozšiřují naše dosud značně mlhavé povědomí o jízdním boji ve středověku. CD obsahuje 468 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 6 obrázků, resp. fotokopií stran rukopisu a 2 brožurky ve formátu .pdf připravené k vytištění: překlad (82 stran) a trankripce + překlad (135 stran). Cena 380 Kč včetně dobírky.


objednávky adresujte na: myschwerk@seznam.cz