Odívání ve středověku

Tuto knížku jsem se rozhodl napsat ze dvou důvodů: Vezmete-li české nebo do češtiny přeložené knihy o středověkém odívání, zjistíte, že autor se sice ohání pojmem Evropa, ale ve skutečnosti za ni většinou považuje pouze Francii, Itálii, Německo, Čechy a Byzanc. V ostatních zemích jakoby chodili nazí. Obrazová část takovéto knihy se pak povětšině skládá z reprodukcí dobových vyobrazení a text se spokojí s dobovými názvy jednotlivých kusů oblečení. Pokusit se pak podle ní vytvořit repliku dobového šatu je prakticky nemožné. Světlou výjimkou je brožurka Dáji Spalkové, odstrašujícím příkladem pak kniha pí Kybalové.
Druhým důvodem vzniku této knížky je pomsta Filozofické fakultě UK za opakované nepřijetí k dennímu studiu historie. Znám povícero neúspěšných uchazečů a přesto zanícených a nadaných milců historie s moderním přístupem k věci a taky pár vystudovaných historiků vhodných do předminulého století. Takže touha sám sobě si dokázat, že můžu být historik i bez jejich nedobytného ústavu.

Materiál jsem sbíral 7,5 roku, prošel nespočet muzeí v Evropě i mimo ní a navázal kontakty s archeology a výzkumníky. Velký dík patří zejména Marcu Carlsonovi a vědcům z Bostonské a Stockholmské university. Kniha obsahuje velké množství původních ilustrací (Knihu "Obuv" doprovází 34 celostránkových a 15 menších ilustrací, knihu "Spodky..." pak 51 ilustrací a 112 schémat), což při mém perfekcionismu a množství dalších aktivit způsobilo, že kniha stále není kompletní. Na nátlak přátel jsem ji tedy začal vydávat sešitově. Zatím je na světě sešitek OBUV VE STŘEDOVĚKU (4.doplněné vydání, 48 stran, 100 Kč) a SPODKY, KOŠILE A NOHAVICE (1.vydání, 44 stran, 100 Kč). Obojí lze získat přes e-mail na dobírku (+80 Kč).

A na co se můžete těšit dál? V současné době mám v různých stádiích rozpracovanosti tyto díly:

  • Oděvní součástky, textilie a kůže ve středověkém vojenství
  • Středověký oděv církevní dle západního i východního ritu
  • Opasky, měšce, tašvice a zavazadla ve středověkuing. Roman Vaverka
e-mail: r.vaverka@seznam.cz

4.2.2008