Antonio Manciolino byl boloňským mistrem šermu a současníkem mnohem známějšího Achille Marozza. V roce 1531 vydal v Benátkách nejstarší známou tištěnou italskou knihu o šermu. Nese titul Opera nova, dove li sono tutti li documenti et vantaggi che si ponno havere nel mestier de l´armi d´ogni forte novamente corretta et stampata a v sedmi kapitolách pojednává o šermu samotným mečem, mečem v kombinaci s dýkou, pláštěm či několika druhy štítů a šerm dřevcovými zbraněmi. Text této útlé knížky o rozměrech 14,8 x 10 cm čítající 127 stran však pravděpodobně vznikl v letech 1522-23. Jedná se o velmi významný zdroj pro šerm mečem a puklířem, mečem a štítem a šerm dřevcovými zbraněmi. Hodny pozornosti jsou zejména pasáže o práci rubovým ostřím a obecné rady, jež uděluje mistr všem šermířům. CD obsahuje 237 odstavců originálního textu, jeho český překlad, 9 obrázků a 3 brožurky ve formátu .pdf připravené k vytištění: faksimile knihy (64 stran), překlad (47 stran) a trankripce + překlad (85 stran). Cena 380 Kč včetně dobírky.


objednávky adresujte na: myschwerk@seznam.cz