Sbírka 207 receptů, pod kterou je jako autorka podepsána paní Sabina Welserin. Vydáno v Augsburgu L.P. 1553. Brožurka o 80 stranách. Cena 180 Kč včetně dobírky.


objednávky adresujte na: myschwerk@seznam.cz